>> Trénink v tancích univerzálního míru 

20.-23.9.2018, Nesměň u Ločenic
TANCE UCTÍVAJÍCÍ BOHYNI VELKOU MATKU A PŘÍRODNÍ NÁRODY
 
S Ludmilou Chrášťanskou a s Rahmanou ze SRN, Tento modul bude zaměřen na tance, písně, modlitby těla původních tradic a Bohyně Velké Matky. Budeme se věnovat ženskému Božství v jeho mnoha jménech a formách, zděděnému léčivému daru přírodních národů a síle elementů, které prochází vším a působí ve všem. Kromě těch, kteří se zúčastňují všech modulů je tento modul vhodný i pro všechny, kteří se tím cítí dotčeni a osloveni, především lidi, kteří hledají nové nápady, inspiraci a repertoár a sami pracují v ženských skupinách, při oslavách ročních období a v různých typech vzdělávání.
Více info zde: www.centrum-nesmen.cz

 

>> Trénink v tancích univerzálního míru 

20.-23.9.2018, Nesměň u Ločenic
TANCE UCTÍVAJÍCÍ BOHYNI VELKOU MATKU A PŘÍRODNÍ NÁRODY
 
S Ludmilou Chrášťanskou a s Rahmanou ze SRN, Tento modul bude zaměřen na tance, písně, modlitby těla původních tradic a Bohyně Velké Matky. Budeme se věnovat ženskému Božství v jeho mnoha jménech a formách, zděděnému léčivému daru přírodních národů a síle elementů, které prochází vším a působí ve všem. Kromě těch, kteří se zúčastňují všech modulů je tento modul vhodný i pro všechny, kteří se tím cítí dotčeni a osloveni, především lidi, kteří hledají nové nápady, inspiraci a repertoár a sami pracují v ženských skupinách, při oslavách ročních období a v různých typech vzdělávání.
Více info zde: www.centrum-nesmen.cz
 

>> Aramejský Otčenáš 

Hradec Králové (9.12.), Praha (10.12.), České Budějovice (19.12.), 
s Ludmilou Chrášťanskou
 
Ježíš mluvil aramejsky. Významy aramejských slov jsou daleko širší než v řečtině a dalších jazycích, do nichž pak byl Otčenáš přeložen. Protože dnes už lze těžko zjistit přesný význam Ježíšových modliteb, budeme tato slova za doprovodu kytary a bubnu zpívat i tancovat, abychom je nechali v sobě působit, uvědomili si osobní význam jeho slov individuelně pro každého z nás.  Zúčastnit se mohou i ti, kteří nikdy netancovali a domnívají se, že neumějí zpívat. Více info zde: www.centrum-nesmen.cz