Ludmila Dvořáková

10.01.2012 10:13

Tanci se zabývá od roku 1995 pod vedením PhDr. Ludmily Chrášťanské, jejímž prostřednictvím také získala certifikát.   Od začátku se zaměřila i na jejich výuku, neboť měla možnost využívat je při hodinách hudební výchovy na gymnáziu.

Od roku 2005  vede na Pedagogické fakultě JU v Českých Budějovicích  výběrový seminář pro budoucí učitele s názvem Tance dávných tradic.  V Budějovicích také zastupuje podle potřeby Ludmilu Chrášťanskou na večerech tanců.

Kromě osobního rozvoje ji na tancích zajímá jejich síla působit jako povznášející, harmonizační a kolektiv stmelující  prostředek při práci s dětmi a mladými lidmi.

Zpět