>> Léčivý cyklus Ježíšových aramejských Blahoslavenství

15.-17.3. 2024, Nesměň u Ločenic

S Martinou Hourovou a Miladou Chalupovou. Kytarový doprovod Honza Kuželka s dalšími hudebníky. Budeme vycházet z práce Douglas-Klotze, m.j. autora Aramejského Otčenáše. Je to cesta do vlastního nitra, ke svým skrytým či zanedbaným částem. Soucitným a laskavým přístupem je pozveme ke společnému stolu a oslavíme jejich integraci do svého nového „Já jsem“. Ke každému z 10 Blahoslavenství patří meditace a modlitba těla a budeme se učit vyslovovat, zpívat a v symbolických pohybech prožívat jejich slova v aramejštině. Více info zde: www.centrum-nesmen.cz

>> XXMezinárodní taneční kemp

12.7.-19.7. 2024, Nesměň u Ločenic

Na tento program je nutné se přihlásit přes formulář na stránkách Dancecamp. Více info a přihlášky zde: www.dancecamp.cz

Týdenní setkání ve velké rodině – děti, rodiče, prarodiče, všichni v jednom kruhu. Bytí spolu v překrásném prostředí přírody jižních Čech, bohatý „program“ kruhových tanců, workshopů, divadel, písní, společné tvorby, meditací, bytí v opravdovosti. Hlavním nástrojem nám budou kruhové tance s živou hudbou za zpěvu manter a posvátných písní inspirovaných dávnými tradicemi mnoha kultur naší planety. Slouží k oslavě života, modlitbě, léčení a především hlubokému spojení s lidmi, Zemí, Vesmírem a posvátnem… Také nás čeká pestrá nabídka tvořivých dílen a workshopů, společná práce, meditace, obřady, zikry, ženské a mužské kruhy, rodinný program, práce s hlasem, bubnování, improvizace, hudební relaxace, program pro děti, vícehlasé zpívání, masáže, sdílení v kruhu a všechno, co kdo přinese a nabídne. Kromě českých lektorů a učitelů nás jako vždy obohatí i učitelé a tanečníci ze zahraničí – vše je překládáno do angličtiny. 

>> Domorodá moudrost našich předků: kruhové posvátné tance, inspirované původními tradicemi

3.10.-6.10. 2024 (Nesměň u Ločenic)
Se Shafií Stevens z Nového Zélandu. Tvoření nových představ, nároků i nové reality. Lidstvo stojí před volbou! Budeme pokračovat v znesvěcování a ničení planety nebo začneme obnovovat  naše přírodní systémy, abychom přežili a prosperovali. Mnohé z nás volá duše našich předků, původních obyvatel. V našich žilách koluje krev předků a připomíná nám přirozenou moudrost, kterou v sobě nese každý z nás. Pojďme se tedy shromáždit, abychom získali zpět domorodou moudrost, která nás spojuje s celým stvořením. Vyzvěme předky, aby nás vedli a chránili. Pojďme si vytvořit novou představu světa, který je očištěný, a může plně projevit všechno živé a pulzující. Pojďme znovu vytvořit náš svět naší soustředěnou myslí a našimi láskyplnými činy.  Více info zde: www.centrum-nesmen.cz