DUP a SPOLEČNÉ ZPÍVÁNÍ 

na festivalu Miluj svůj život

22.10.2023 v KC Zahrada, Praha - Chodov

13 h zpívání se Zdeňkem Hourou

15 h tanečky s Martinou Hourovou, Petrou Sedlákovou a Tomášem Pichem

Přijďte se propojit ve společných kruzích, potkat se s přáteli, s hudbou, s krásou, se svým velkým Já :-)

Těšíme se na setkání se začátečníky i pokročilými

>> Domorodá moudrost našich předků - kruhové posvátné tance, inspirované původními tradicemi

16.-19.11. 2023, Nesměň u Ločenic, se Shafií Stevens z Nového Zélandu a Rahmanou Dziubany

S Ludmilou Chrášťanskou, dalšími učiteli těchto tanců a s Honzou Kuželkou a dalšími hudebníky
 
Ráda předávám to, co jsem se naučila od Neil Douglas-Klotze na tříletém výcviku na téma blízkovýchodních tanců a meditací. Neil je autorem nejen knih Aramejský Otčenáš, Skrytá evangelia a Meditace o genezi, ale také meditací, zpěvů a tanců, inspirovaných těmito tématy. 
V těchto knihách ukazuje, jak mohli meditovat a modlit se dávní proroci a mystikové včetně samotného Ježíše. 
 
O víkendu se ponoříme do meditací, posvátných kruhových tanců a zpěvů. Začneme esencí Ježíšova učení, která je obsažena ve větách „Já jsem.... chléb života, vzkříšení a život, světlo světa“ a další z posledního období jeho života. Neil osvětluje na základě své znalosti aramejštiny a mystického přístupu jemnosti těchto rčení. V nich nám Ježíš předává vnitřní moudrost, na kterou se jeho žáci i my můžeme spolehnout, abychom našli svůj vlastní zdroj vedení skrze něj poté, co odešel, ať jdeme jakoukoli cestou. 
 
V další části na téma „Meditace o genezi“ se budeme meditací, zpěvem a tancem zabývat duchovními tradicemi judaismu, křesťanství a islámu, sdílejícími důraz na posvátné počátky života a na příběh stvoření. Podle autora západní lidé ztratili smysl pro tajemství našich počátků a začali se více zaměřovat na apokalyptické konce. 
Budeme se snažit získat zpět život potvrzující sílu našich „počátků“, tak, abychom mohli zakusit její tvůrčí moc a aby v nás zůstala i po návratu domů.
Se Shafií Stevens z Nového Zélandu a Rahmanou Dziubany.
Tvoření nových představ, nároků i nové reality.
Lidstvo stojí před volbou! Budeme pokračovat v znesvěcování a ničení planety nebo začneme obnovovat  naše přírodní systémy, abychom přežili a prosperovali.
Mnohé z nás volá duše našich předků, původních obyvatel.
V našich žilách koluje krev předků a připomíná nám přirozenou moudrost, kterou v sobě nese každý z nás. Pojďme se tedy shromáždit, abychom získali zpět domorodou moudrost, která nás spojuje s celým stvořením.
Vyzvěme předky, aby nás vedli a chránili.
Pojďme si vytvořit novou představu světa, který je očištěný, a může plně projevit všechno živé a pulzující.
Pojďme znovu vytvořit náš svět naší soustředěnou myslí a našimi láskyplnými činy. Více info zde: www.centrum-nesmen.cz