tbjtvbummi

22.09.2012 19:50

Od začátku času přiváděl posvátný pohyb, písně a vyprávění lidi dohromady. V dobách sezonních oslav a ceremonií byl tanec a zpěv součástí každodenního života a životních přechodů, denních meditací a modliteb. Tance univerzálního míru (u nás jim někdy pro větší srozumitelnost říkáme mantrické tance dávných tradic) jsou součástí této bezčasé tradice posvátných tanců.  Jednoduchá melodie, slova a pohyby dovolují dotknout se spirituální esence uvnitř nás a v druhých. Není k nim třeba žádná hudební ani taneční zkušenost, každý je vítán.

Jádrem je účast, nikoliv vystoupení. Není třeba žádný speciální úbor, je dobré mít pohodlný, volný oděv.

Tance se soustřeďují na mír a harmonii a vytvářejí smysl solidarity a společenství tím, že oslavují jednotu, která je základem všech spirituálních tradic Země. Zakoušením těchto mnoha tradic získáváme hlubší porozumění a úctu ke kulturám a dědictví předků.

 

Zpět