TRÉNINK V TANCÍCH UNIVERZÁLNÍHO MÍRU

22.11.2012 19:26

22. - 25. 11. 2012, Nesměň u Českých Budějovic

S L. Chrášťanskou a Timothy Dobsonem z USA

Trénink v tancích dávných tradic - tancujeme v kruhu jednoduchými symbolickými pohyby nebo v párech, které se střídají a zpíváme krátké verše v původních jazycích za doprovodu hudebních nástrojů. Smyslem tréninku je proniknout hluboko do moudrých světových tradic, vnímat ducha těchto tanců, a event. se naučit je předávat dál. Tento modul bude věnován sufijské tradici a tanečním cyklům.

Více infor mací zde

Zpět