>> Shower of light - koupel ve světle

20.6.-23.6. 2024 (Nesměň u Ločenic)
S Maitreyou Jonem Stevensem. Když používáme jména boží jako brány do srdce, vstupujeme do vědomých vztahů s mnoha kvalitami naší samotné podstaty. Když tato jména vyslovujeme a hluboce nasloucháme, autoři knihy „Lékaři srdce“, popisují tuto zkušenost jako "sprchu světel, padající z nebe přímo do lidského srdce. Takové mystické světlo přímé zkušenosti je to, čím každé krásné Jméno komunikuje na naší nejhlubší úrovni. Připojte se k nám, když vstupujeme do vztahu s mnoha krásnými jmény Boha prostřednictvím Tanců univerzálního míru.  Čekají nás Zikry, zpívání, recitace, kontemplace, dech, učení a společenství.  Více info zde: www.centrum-nesmen.cz
 

>> Oslava života Ludmily Chrášťanské - Praha

Tento trénink je určen lidem, které okouzlila atmosféra těchto tanců, tančí je pro radost, uzdravení nebo jako vnitřní cestu. Je otevřen těm, kteří by se chtěli stát učiteli tanců i zcela novým zájemcům. 
4.4. 2024, 19:00-21:30, Studio K3, Karlovo náměstí 319/3 
Promítání krátkého dokumentu o Ludmile Chrášťanské a improvizovaný program
Dokument je ze soukromé akce, která se konala v únoru 2024. Když Ludmila Chrášťanská 6. 2. 2024 zemřela, do Centra Nesměň, které Ludmila založila a vedla třicet let, přijely desítky přátel, aby oslavili její život a sdíleli vzpomínky. Ve filmu je zachycena výjimečná, neopakovatelná atmosféra události, která následovala bezprostředně po odchodu Ludmily na "druhý břeh".
Film trvá jen 30 minut, ale nese silné poselství a otevírá v nás otázky a témata, která se dotýkají smyslu života. Dokument natočila Petra Verzichová.
 

>> Léčivý cyklus Ježíšových aramejských Blahoslavenství

15.-17.3. 2024, Nesměň u Ločenic

S Martinou Hourovou a Miladou Chalupovou. Kytarový doprovod Honza Kuželka s dalšími hudebníky. Budeme vycházet z práce Douglas-Klotze, m.j. autora Aramejského Otčenáše. Je to cesta do vlastního nitra, ke svým skrytým či zanedbaným částem. Soucitným a laskavým přístupem je pozveme ke společnému stolu a oslavíme jejich integraci do svého nového „Já jsem“. Ke každému z 10 Blahoslavenství patří meditace a modlitba těla a budeme se učit vyslovovat, zpívat a v symbolických pohybech prožívat jejich slova v aramejštině. Více info zde: www.centrum-nesmen.cz

>> Aramejský Otčenáš - Třebechovice pod Orebem

Tento trénink je určen lidem, které okouzlila atmosféra těchto tanců, tančí je pro radost, uzdravení nebo jako vnitřní cestu. Je otevřen těm, kteří by se chtěli stát učiteli tanců i zcela novým zájemcům. 
28.1. 2024, 11-15 hod, Masarykovo náměstí, Restaurace Černý kůň, sál v 1.patře
Rituál povede Milada Chalupová, žačka Ludmily Chrášťanské, hudební doprovod Jana Jahanara Lidická.
V první části se budeme učit aramejský text a symbolické pohyby, rozjímat nad bohatým obsahem jednotlivých veršů. Též uděláme jednoduchá cvičení pro společné naladění. V druhé části pak budeme tančit celý rituál.
Přihlášky: Jolana Adamcová, e-mail: jolanaadam@seznam.cz,
mobil 722 452 834 nebo 775 933 990
Doporučené vstupné 450 Kč
 

>> Aramejský Otčenáš - České Budějovice

Tento trénink je určen lidem, které okouzlila atmosféra těchto tanců, tančí je pro radost, uzdravení nebo jako vnitřní cestu. Je otevřen těm, kteří by se chtěli stát učiteli tanců i zcela novým zájemcům. 
19.12. 2023, 18:15, Sál Beseda, Na Sadech.
Učit ho bude Ludmila Chrášťanská, žákyně autora AO Neil Douglas-Klotze a Zuzka Préma z Brna, doprovázet na kytaru Jarda Kursa a určitě se objeví i další hudebníci. Každý verš se naučíme na místě. Zájemcům pošleme text modlitby předem. Není potřeba hlásit se předem. Více info zde: www.centrum-nesmen.cz
 

>> Aramejský Otčenáš - Brno

Tento trénink je určen lidem, které okouzlila atmosféra těchto tanců, tančí je pro radost, uzdravení nebo jako vnitřní cestu. Je otevřen těm, kteří by se chtěli stát učiteli tanců i zcela novým zájemcům. 
17.12. 2023, 16:00, Josefská 1, v obchodním domě Klášter -jdete po šipkách až do TangoLab. 
Budeme tančit Aramejský Otčenáš se žačkou Ludmily Chrášťanské Zuzanou Berenikou Prémou. Pokud jste s námi Aramejský Otčenáš ještě netančili, přijďte o 15 min. dříve, abychom si řekli vše potřebné. S sebou potřebujete jen pohodlný oděv, a pokud si vzpomenete, vezměte si nějaký menší kalíšek na džus. (Přijďte ale klidně i bez něj.) Doporučený příspěvek je 150-350 Kč (dle vašich možností). 
Všechny informace najdete na Facebooku
Není potřeba hlásit se předem.
 

>> Aramejský Otčenáš - Praha

Tento trénink je určen lidem, které okouzlila atmosféra těchto tanců, tančí je pro radost, uzdravení nebo jako vnitřní cestu. Je otevřen těm, kteří by se chtěli stát učiteli tanců i zcela novým zájemcům. 
4.12. 2023, 18:15, Studio K3, Karlovo náměstí 319/3 
S Inkou Holkovou, Miladou Chalupovou a Ludmilou  Chrášťanskou, žákyní autora AO Neila Douglase -Klotze, kytaristou Honzou   a dalšími hudebníky. Předchozí znalosti nejsou nutné, vše se naučíte na místě. Zájemcům pošleme text modlitby v aramejštině. Vstupné dobrovolné. Není potřeba hlásit se předem.Více info zde: www.centrum-nesmen.cz
 

>> Zikry - sufijské tance

 

26.11.2023 od 14:00 do 20:00h

Praha, DDM Slezská 21

Večerem a tanci vás budou provázet:
Valerie Azima, Olga Vanilka a Míša Habiba Nuri Shather

Můžete se těšit na tyto hudebníky: Honza Kuželka, Ham Shather , Valerie Jakubíková, Petr Jakubík a další

S sebou vezměte: něco dobrého k snědku, ať vytvoříme společně piknik hojnosti; pohodlné oblečení; případně Váš předmět na oltář

Na tuto akci je nezbytné se nahlásit - srdečně děkujeme, že díky tomu budeme vědět počet účastníků. Přihlášky zde:

https://forms.gle/ZS36Cmdj9hgzy2y96

Přijďte v 14h, včas, tančit začneme v 14.30h. Končíme v 20h, aby Ti, kteří chtějí přijet z dáli, stihli spoje domů.

Cena: 490Kč - příspěvek na pronájem, lektorům a hudebníkům

více info na www.facebook.com/events/866546784986060

 

>> Srdce a přítomnost

16.-19.11. 2023, Nesměň u Ločenic, s Glenem z Anglie

S Ludmilou Chrášťanskou, dalšími učiteli těchto tanců a s Honzou Kuželkou a dalšími hudebníky
 
Ráda předávám to, co jsem se naučila od Neil Douglas-Klotze na tříletém výcviku na téma blízkovýchodních tanců a meditací. Neil je autorem nejen knih Aramejský Otčenáš, Skrytá evangelia a Meditace o genezi, ale také meditací, zpěvů a tanců, inspirovaných těmito tématy. 
V těchto knihách ukazuje, jak mohli meditovat a modlit se dávní proroci a mystikové včetně samotného Ježíše. 
 
O víkendu se ponoříme do meditací, posvátných kruhových tanců a zpěvů. Začneme esencí Ježíšova učení, která je obsažena ve větách „Já jsem.... chléb života, vzkříšení a život, světlo světa“ a další z posledního období jeho života. Neil osvětluje na základě své znalosti aramejštiny a mystického přístupu jemnosti těchto rčení. V nich nám Ježíš předává vnitřní moudrost, na kterou se jeho žáci i my můžeme spolehnout, abychom našli svůj vlastní zdroj vedení skrze něj poté, co odešel, ať jdeme jakoukoli cestou. 
 
V další části na téma „Meditace o genezi“ se budeme meditací, zpěvem a tancem zabývat duchovními tradicemi judaismu, křesťanství a islámu, sdílejícími důraz na posvátné počátky života a na příběh stvoření. Podle autora západní lidé ztratili smysl pro tajemství našich počátků a začali se více zaměřovat na apokalyptické konce. 
Budeme se snažit získat zpět život potvrzující sílu našich „počátků“, tak, abychom mohli zakusit její tvůrčí moc a aby v nás zůstala i po návratu domů.
V dobách velkého zmatku a potíží, kdy se zdá, že se svět sám chvěje v základech, může být spojení s naším nejniternějším Bytím tou největší útěchou a podporou. Všechno ostatní může být nejisté, ale jak nám známí mudrci říkají, jeden pevný nezpochybnitelný fakt naší existence je: ‚existuji, jsem‘.
 
Toto „Já jsem“ je velkým pokladem, který nás, když se nad ním zamyslíme, dostává hlouběji a hlouběji do čistého „já“, které je nefalšované a prosté identifikace – skutečné svobody. Zafixováni v tichu můžeme být tady, tam nebo kdekoli a svět může ztratit svou schopnost nás rušit. Z tohoto místa vnitřní síly a jasnosti pak můžeme lépe reagovat na životní výzvy a také se stát kanálem pro předávání požehnání druhým.
 
Tance univerzálního míru jsou mocnou formou duchovní praxe, která nás může přivést do takového hlubokého ticha. Během tohoto prodlouženého víkendu, když se pohybujeme, zpíváme a dýcháme v souzvuku, můžeme pocítit, že se nějakým záhadným procesem  začne shromažďovat magnetický proud blaženosti, který nás vezme daleko za hluk mysli a do extatických stavů bytí. Srdce našeho Bytí je zdrojem veškerého požehnání a síly a přítomnosti – právě z tohoto místa budeme zpívat s posvátnými frázemi a pohybovat se v modlitbě těla. Připojte se k nám v této opravdové společné cestě. Více info zde: www.centrum-nesmen.cz
 

DUP a SPOLEČNÉ ZPÍVÁNÍ 

na festivalu Miluj svůj život

22.10.2023 v KC Zahrada, Praha - Chodov

13 h zpívání se Zdeňkem Hourou

15 h tanečky s Martinou Hourovou a Tomášem Pichem

Přijďte se propojit ve společných kruzích, potkat se s přáteli, s hudbou, s krásou, se svým velkým Já :-)

Těšíme se na setkání se začátečníky i pokročilými

>> XXMezinárodní taneční kemp

14.7.-21.7. 2023, Nesměň u Ločenic

Týdenní setkání ve velké rodině – děti, rodiče, prarodiče, všichni v jednom kruhu. Bytí spolu v překrásném prostředí přírody jižních Čech, bohatý „program“ kruhových tanců, workshopů, divadel, písní, společné tvorby, meditací, bytí v opravdovosti. Hlavním nástrojem nám budou kruhové tance s živou hudbou za zpěvu manter a posvátných písní inspirovaných dávnými tradicemi mnoha kultur naší planety. Slouží k oslavě života, modlitbě, léčení a především hlubokému spojení s lidmi, Zemí, Vesmírem a posvátnem… Také nás čeká pestrá nabídka tvořivých dílen a workshopů, společná práce, meditace, obřady, zikry, ženské a mužské kruhy, rodinný program, práce s hlasem, bubnování, improvizace, hudební relaxace, program pro děti, vícehlasé zpívání, masáže, sdílení v kruhu a všechno, co kdo přinese a nabídne. Kromě českých lektorů a učitelů nás jako vždy obohatí i učitelé a tanečníci ze zahraničí – vše je překládáno do angličtiny. Více info zde:Více info  zde: www.dancecamp.cz

>> 55. výročí Tanců univerzálního míru, výročí Tanců dávných tradic

18.6.2023, 14:00-20:00, Vyšehrad - louka u Starého purkrabství 

Taneční bloky jsou tři, začínají přibližně 14.00, 16.15 a 18.00h. Mezi bloky bude čas na piknik z donesených dobrůtek, popovídání. Vezměte s sebou deku na sezení, jídlo a pití na společný piknik. V případě nepřízně počasí změny vyhrazeny. Sledujte, prosím, FB Dances of Universal peace in Czech Republic. Dotazy na Valerie Jakubíková: 737 545 801, nebo mail wal2005@centrum.cz

>> Chůze a tance univerzálního míru

28.4.-30.4. 2023, Nesměň u Ločenic, s Halimou a Abrahamem Sussman

S Ludmilou Chrášťanskou, dalšími učiteli těchto tanců a s Honzou Kuželkou a dalšími hudebníky
 
Ráda předávám to, co jsem se naučila od Neil Douglas-Klotze na tříletém výcviku na téma blízkovýchodních tanců a meditací. Neil je autorem nejen knih Aramejský Otčenáš, Skrytá evangelia a Meditace o genezi, ale také meditací, zpěvů a tanců, inspirovaných těmito tématy. 
V těchto knihách ukazuje, jak mohli meditovat a modlit se dávní proroci a mystikové včetně samotného Ježíše. 
 
O víkendu se ponoříme do meditací, posvátných kruhových tanců a zpěvů. Začneme esencí Ježíšova učení, která je obsažena ve větách „Já jsem.... chléb života, vzkříšení a život, světlo světa“ a další z posledního období jeho života. Neil osvětluje na základě své znalosti aramejštiny a mystického přístupu jemnosti těchto rčení. V nich nám Ježíš předává vnitřní moudrost, na kterou se jeho žáci i my můžeme spolehnout, abychom našli svůj vlastní zdroj vedení skrze něj poté, co odešel, ať jdeme jakoukoli cestou. 
 
V další části na téma „Meditace o genezi“ se budeme meditací, zpěvem a tancem zabývat duchovními tradicemi judaismu, křesťanství a islámu, sdílejícími důraz na posvátné počátky života a na příběh stvoření. Podle autora západní lidé ztratili smysl pro tajemství našich počátků a začali se více zaměřovat na apokalyptické konce. 
Budeme se snažit získat zpět život potvrzující sílu našich „počátků“, tak, abychom mohli zakusit její tvůrčí moc a aby v nás zůstala i po návratu domů.
Chůze a tance univerzálního míru nabízejí příležitost pro osobní i planetární transformaci. („Ačkoliv to vypadá, že žijeme ve světě písní a tanců, jsme nejvíc soustředěni na mír na Zemi“ řekl Murshid Samuel Lewis).
Naladíme se na živoucí magnetismus, který podporuje tuto krásnou praxi. Zpěvem a společným pohybem  směřujícím k „Jednotě, k Jedinosti“ praktikujeme dech, rytmus, zvuk, naslouchání a probouzení srdce. Tím, že tančíme své modlitby, oslavujeme posvátno. Společně kultivujeme základnu naší sdílené budoucnosti. Více info zde: www.centrum-nesmen.cz
 

>> Jarní hlasová dílna - Společné znění

18.3.-19.3. 2023, Riegrova 1916/3A, České Budějovice

S Ludmilou Chrášťanskou, dalšími učiteli těchto tanců a s Honzou Kuželkou a dalšími hudebníky
 
Ráda předávám to, co jsem se naučila od Neil Douglas-Klotze na tříletém výcviku na téma blízkovýchodních tanců a meditací. Neil je autorem nejen knih Aramejský Otčenáš, Skrytá evangelia a Meditace o genezi, ale také meditací, zpěvů a tanců, inspirovaných těmito tématy. 
V těchto knihách ukazuje, jak mohli meditovat a modlit se dávní proroci a mystikové včetně samotného Ježíše. 
 
O víkendu se ponoříme do meditací, posvátných kruhových tanců a zpěvů. Začneme esencí Ježíšova učení, která je obsažena ve větách „Já jsem.... chléb života, vzkříšení a život, světlo světa“ a další z posledního období jeho života. Neil osvětluje na základě své znalosti aramejštiny a mystického přístupu jemnosti těchto rčení. V nich nám Ježíš předává vnitřní moudrost, na kterou se jeho žáci i my můžeme spolehnout, abychom našli svůj vlastní zdroj vedení skrze něj poté, co odešel, ať jdeme jakoukoli cestou. 
 
V další části na téma „Meditace o genezi“ se budeme meditací, zpěvem a tancem zabývat duchovními tradicemi judaismu, křesťanství a islámu, sdílejícími důraz na posvátné počátky života a na příběh stvoření. Podle autora západní lidé ztratili smysl pro tajemství našich počátků a začali se více zaměřovat na apokalyptické konce. 
Budeme se snažit získat zpět život potvrzující sílu našich „počátků“, tak, abychom mohli zakusit její tvůrčí moc a aby v nás zůstala i po návratu domů.
Milí přátelé, každý rok na jaře a na podzim v Českých Budějovicích pořádáme hlasovou dílnu. Jezdí sem za námi Zdeněk Houra z plzeňského souboru Schola cantorum a svým jemným a laskavým způsobem nás dílnou provází. Zpíváme jednoduché texty a krásné melodie z různých kulturních tradic a také zpěvy z tanců a rituálů DUP, to má úžasnou sílu. Vše se ovšem lze jednoduše naučit a pak vytvořit tu dechberoucí nádheru, jak ji znáte a nebo jak ji teprve poznáte.
Kdo jste byli zpívat dříve víte, že jeden den nám nestačil a tak jsme připravili dvoudenní “soustředění”. Protože tělu chvíli trvá, než se uvolní, než propustí to, co mu brání, aby se odevzdalo. Začneme v sobotu ráno a skončíme v neděli odpoledne.
Hlasovou dílnu doporučujeme těm z vás, kteří rádi zpívají nebo by si to chtěli vyzkoušet. Těm, kteří se rádi cítí být součástí něčeho většího, těm, kteří mívají propady nálad, úzkosti, těm, kteří mají psychosomatické obtíže. S naším zpěvem se nesou léčivé vibrace a prostupují tělem, jak sami uvidíte, ucítíte. Co dostanete? Novou zkušenost, kontakt se svým tělem, pocit přináležení, přesahu, Já mohu (to je opak ne-moci) a snad třeba i Já jsem. Jo a asi už přestanete říkat, že nemůžete zpívat. Pokaždé se přidá i několik mužů, díky bohu za za ně.
Potřebujete-li se zeptat nebo se chcete přihlásit: Vlaďka, tel. 606 242 630, email: vladka.markova@gmail.com
Za tuto dvoudenní nádheru dáte každý 900,-Kč. Děkujeme za laskavé sdílení kdekoliv. :-)
 
 

>> Tance univerzálního míru – Meditace o genezi a Ježíšovy aramejské výroky

9.2.-12.2. 2023, Nesměň u Ločenic, s Ludmilou Chrášťanskou, dalšími učiteli těchto tanců a s Honzou Kuželkou a dalšími hudebníky

S Ludmilou Chrášťanskou, dalšími učiteli těchto tanců a s Honzou Kuželkou a dalšími hudebníky
 
Ráda předávám to, co jsem se naučila od Neil Douglas-Klotze na tříletém výcviku na téma blízkovýchodních tanců a meditací. Neil je autorem nejen knih Aramejský Otčenáš, Skrytá evangelia a Meditace o genezi, ale také meditací, zpěvů a tanců, inspirovaných těmito tématy. 
V těchto knihách ukazuje, jak mohli meditovat a modlit se dávní proroci a mystikové včetně samotného Ježíše. 
 
O víkendu se ponoříme do meditací, posvátných kruhových tanců a zpěvů. Začneme esencí Ježíšova učení, která je obsažena ve větách „Já jsem.... chléb života, vzkříšení a život, světlo světa“ a další z posledního období jeho života. Neil osvětluje na základě své znalosti aramejštiny a mystického přístupu jemnosti těchto rčení. V nich nám Ježíš předává vnitřní moudrost, na kterou se jeho žáci i my můžeme spolehnout, abychom našli svůj vlastní zdroj vedení skrze něj poté, co odešel, ať jdeme jakoukoli cestou. 
 
V další části na téma „Meditace o genezi“ se budeme meditací, zpěvem a tancem zabývat duchovními tradicemi judaismu, křesťanství a islámu, sdílejícími důraz na posvátné počátky života a na příběh stvoření. Podle autora západní lidé ztratili smysl pro tajemství našich počátků a začali se více zaměřovat na apokalyptické konce. 
Budeme se snažit získat zpět život potvrzující sílu našich „počátků“, tak, abychom mohli zakusit její tvůrčí moc a aby v nás zůstala i po návratu domů.
O víkendu se ponoříme do meditací, posvátných kruhových tanců a zpěvů. Začneme esencí Ježíšova učení, která je obsažena ve větách „Já jsem.... chléb života, vzkříšení a život, světlo světa“ a další z posledního období jeho života. Neil osvětluje na základě své znalosti aramejštiny a mystického přístupu jemnosti těchto rčení. V nich nám Ježíš předává vnitřní moudrost, na kterou se jeho žáci i my můžeme spolehnout, abychom našli svůj vlastní zdroj vedení skrze něj poté, co odešel, ať jdeme jakoukoli cestou. V další části na téma „Meditace o genezi“ se budeme meditací, zpěvem a tancem zabývat duchovními tradicemi judaismu, křesťanství a islámu, sdílejícími důraz na posvátné počátky života a na příběh stvoření. Podle autora západní lidé ztratili smysl pro tajemství našich počátků a začali se více zaměřovat na apokalyptické konce. Budeme se snažit získat zpět život potvrzující sílu našich „počátků“, tak, abychom mohli zakusit její tvůrčí moc a aby v nás zůstala i po návratu domů. Více info zde: www.centrum-nesmen.cz
 

>> Předvánoční společné zpívání - Plzeň

20.12.2022, 18-20h, Korandův sbor, Anglické nábřeží 13, Plzeň, se Zdeňkem Hourou a spoustou dalších nadšenývh lidiček

Předvánoční Společné znění - zpíváme si pro potěšení krásné vícehlasy, abychom se pěkně naladili na příchod Světla a též mohli pak hezky znít a vibrovat v dalším čase. Jen připomínám, že v kostele opravdu nebude horko, tak se na to připravte dobrou výbavou. Vítáni jsou všichni, i když nikdy nebyli na nějakém takovém zpívání. Čím více nás bude, tím lépe si to užijeme.

>> Aramejský Otčenáš - Semily

16.12.2022, 18-21h, Centrum pro rodinu M.E.D., Tyršova 380, Semily, s Inkou Majidou Holkovou a Valerií Azimou, hudebníky Hamem Shather a Petrem Jakubíkem
V tomto čase Adventním Vás srdečně zvu na tančený a zpívaný rituál Aramejského Otčenáše. Pozvěte i své kamarády, blízké, známé. Vezměte je s sebou k tomuto významnému posvátnému zpívanému slovu.

Dovolme si nechat k sobě přijít blíž tuto zpívanou modlitbu a nechat s sebou rezonovat svůj hlas a tím posílit svou naději. Pojďme společně vytvořit posvátný kruh a vlastními hlasy nechat znít poselství jednotlivých veršů této modlitby v rodném jazyce Ježíše.

>> Aramejský Otčenáš - Praha

Tento trénink je určen lidem, které okouzlila atmosféra těchto tanců, tančí je pro radost, uzdravení nebo jako vnitřní cestu. Je otevřen těm, kteří by se chtěli stát učiteli tanců i zcela novým zájemcům. 
12.12. 2022, 18:15-20:45, Studio K3, Karlovo náměstí 319/3, s Ludmilou Chrášťanskou, Honzou Kuželkou a dalšími hudebníky 
S Ludmilou Chrášťanskou, žákyní Neil Douglas-Klotze a kytarovým doprovodem Honzou Kuželkou. Ježíš mluvil aramejsky. Podle výzkumů Neil Douglas-Klotze, jehož tři knihy včetně Aramejského Otčenáše vyšly v češtině, jsou významy aramejských slov daleko širší než v řečtině a dalších jazycích, do nichž byla tato modlitba pak přeložena. Protože dnes už lze těžko zjistit přesný význam Ježíšových modliteb, budeme tato slova s kytarou zpívat, dýchat i tancovat, abychom je nechali v sobě působit a uvědomili si osobní význam jeho slov pro každého z nás. Vše se snadno naučíte, Ludmila ke každému verši přečte několik dalších možných významů. Zájemci, kteří nemají knihu Aramejský Otčenáš, si mohou napsat o texty, které budeme zpívat (lucie@centrum-nesmen.cz). Vstupné je dobrovolné. Více info zde: www.centrum-nesmen.cz
 

>> Aramejský Otčenáš - České Budějovice

Tento trénink je určen lidem, které okouzlila atmosféra těchto tanců, tančí je pro radost, uzdravení nebo jako vnitřní cestu. Je otevřen těm, kteří by se chtěli stát učiteli tanců i zcela novým zájemcům. 
7.12. 2022, 18:30, Beseda, Na Sadech 18, s Ludmilou Chrášťanskou, žákyní Neil Douglas-Klotze a kytarovým doprovodem Jardou, Milanem a bubeníkem Momem z Maroka. Ježíš mluvil aramejsky. Podle výzkumů Neil Douglas-Klotze, jehož tři knihy včetně Aramejského Otčenáše vyšly v češtině, jsou významy aramejských slov daleko širší než v řečtině a dalších jazycích, do nichž byla tato modlitba pak přeložena. Protože dnes už lze těžko zjistit přesný význam Ježíšových modliteb, budeme tato slova s kytarou zpívat, dýchat i tancovat, abychom je nechali v sobě působit a uvědomili si osobní význam jeho slov pro každého z nás. Vše se snadno naučíte, Ludmila ke každému verši přečte několik dalších možných významů. Zájemci, kteří nemají knihu Aramejský Otčenáš, si mohou napsat o texty, které budeme zpívat (lucie@centrum-nesmen.cz). Vstupné je dobrovolné. Více info zde: www.centrum-nesmen.cz
 

>> Zikrový večer v Praze 

Praha (20.11.), DDM Slezská 920/21, Praha, 14-20h

Kruhové tance ze Sufijské tradice, které nám, když dovolíme, mohou otevřít vrátka do tichých míst našeho nitra. Nechat nám nahlédnout, kým jsme. Zveme vás k tanci, zveme vás do kruhu. Přijměte náruč tanečního kruhu jako přiíležitost k odpočinku, meditaci, za společného zpěvu a živé hudby.
Večerem vás budou provázet: Valerie Azima, Olga Vanilka a Míša Habiba Nuri.
Můžete se těšit na tyto hudebníky: Honza Kuželka, Ham Sapphire, Valerie Azima a Petr Jakubík.
S sebou vezměte: něco dobrého k snědku, ať vytvoříme společně piknik hojnosti; pohodlné oblečení; případně Váš předmět na oltář.
Na tuto akci je nezbytné se nahlásit - srdečně děkujeme, že díky tomu budeme vědět počet účastníků. Přihlášky zde:
Kontakt: 737 545 801, wal2005@centrum.cz
Srdečně se na společný kruh těší Valerie Azima, Olga Vanilka a Míša Habiba Nuri s hudebníky
 

>> Víkend s tanci, potní chýší a mužským, ženským a teens kruhem

14.-16.10. 2022 (Kubasova chalupa), s Ondrou, Zuzkou, Tomášem, Martinem a Pavlem 

Na co se můžete těšit: 
Pro všechny – posvátné kruhové tance inspirované duchovními tradicemi lidstva s živou hudbou (kytara, buben), spontánní tanec, ranní meditace, práce s dechem a hlasem, obřad potní chýše, pohybové hry, oheň, bubnování... propojení se svým srdcem i v kruhu navzájem, očista, spočinutí
Pro muže – sdílení v kruhu (council), práce s životní energií a dechem, tanec haka z maorské tradice – napojení se na kořeny, meditace s holí
Pro ženy – sdílení, tanec, vedené meditace, záměr a vize
Pro teenagery – možnost se zapojit do čehokoliv s dospělými nebo si to užít sami po svém – vlastní prostor pouze pro mladé, sdílení, oheň, deskovky, relax… na čem se spolu domluvíte. Budete mít k ruce vlastního facilitátora, který vás pozve k různým aktivitám, ale nic není povinné. Pavel je zkušený průvodce a mladí z Taťkária (táboru pro otce s dětmi) na něj rádi vzpomínají. Podrobné informace najdete na FB události zde: https://fb.me/e/5b5n2fZ1J a také u registračního formuláře zde: https://forms.gle/JSmWfBNEKETnShyY7, kde se můžete přihlásit.

>> Vůně světla - cesta do srdce Zikru

29.9.-2.10. 2022 (Nesměň u Ločenic), s Dakini z Estonska, V. Británia a Nového Zélandu 

Víkend zaměření na praxi Zikru zamýšlený jako prohloubení v tancích pro učitele tanců i pro ty, kteří si chtějí užít zážitek Zikru. Zikr znamená vzpomenout si, chovat v lásce a oslavovat Božství. Odkazuje na duchovní stav srdce a mysli, stejně jako na duchovní rituál, ve kterém oslavujeme své intimní spojení s Božstvím. Vyvoláváme okamžitý prožitek božských kvalit a aktivujeme energie soucitu a milosrdenství. Skrze čerpání požehnání z andělské říše rozšiřujeme naši živost a nacházíme klid a hlubokou výživu pro naše srdce. O tomto víkendu prozkoumáme praxi Zikru v jeho různých formátech a projevech v linii Sufi Ruhaniat International.Budeme tancovat, sedět, modlit se a procházet vlnami božského opojení i střízlivosti, vědomě sladíme naše srdce s Nekonečnou realitou.Více info zde: www.centrum-nesmen.cz

>> Tance univerzálního míru

1.9. 2022, od 18:00, Litvínov, na břehu rybníku Nová Voda
SeTKÁNÍ se sebou samým a propojení se s dalšími lidmi
prostřednictvím tanců dávných tradic. Budeme zpívat mantry s živým
hudebním doprovodem a přitom tančit v kruhu jednoduché pohyby.
Tyto tance jsou inspirovány různými pradávnými i novodobými kulturami
z celého světa. Spojuje je vnitřní prožitek propojení srdcí všech
zúčastněných. Srdečně zveme všechny generace. Přihlásit se můžete
na fb, nebo prostě přijďte. Příspěvek 150 - 300,-kč, studenti 30,-kč,
děti 0,-. Tance povede: Karla Fridrichová, Šárka Jindřichová, Hanka
Říhová a Tomáš Pich. Info na tel. 777288252. V případě deště bude

SeTKÁNÍ se sebou samým a propojení se s dalšími lidmi prostřednictvím tanců dávných tradic. Budeme zpívat mantry s živým hudebním doprovodem a přitom tančit v kruhu jednoduché pohyby. Tyto tance jsou inspirovány různými pradávnými i novodobými kulturami z celého světa. Spojuje je vnitřní prožitek propojení srdcí všech zúčastněných. Srdečně zveme všechny generace. Přihlásit se můžete na fb, nebo prostě přijďte. Příspěvek 150 - 300,-kč, studenti 30,-kč, děti 0,-. Tance povede: Karla Fridrichová, Šárka Jindřichová, Hanka Říhová a Tomáš Pich. Info na tel. 777288252. V případě deště bude akce ve studiu Wacl od 18.00, ul. Horská 296, Chudeřín.

>> XIXMezinárodní taneční kemp

15.-22.7.2022, Nesměň u Ločenic

Týdenní setkání ve velké rodině – děti, rodiče, prarodiče, všichni v jednom kruhu. Bytí spolu v překrásném prostředí přírody jižních Čech, bohatý „program“ kruhových tanců, workshopů, divadel, písní, společné tvorby, meditací, bytí v opravdovosti. Hlavním nástrojem nám budou kruhové tance s živou hudbou za zpěvu manter a posvátných písní inspirovaných dávnými tradicemi mnoha kultur naší planety. Slouží k oslavě života, modlitbě, léčení a především hlubokému spojení s lidmi, Zemí, Vesmírem a posvátnem… Také nás čeká pestrá nabídka tvořivých dílen a workshopů, společná práce, meditace, obřady, zikry, ženské a mužské kruhy, rodinný program, práce s hlasem, bubnování, improvizace, hudební relaxace, program pro děti, vícehlasé zpívání, masáže, sdílení v kruhu a všechno, co kdo přinese a nabídne. Kromě českých lektorů a učitelů nás jako vždy obohatí i učitelé a tanečníci ze zahraničí – vše je překládáno do angličtiny. Více info zde:Více info  zde: www.dancecamp.cz

 

>> 54. výročí Tanců univerzálního míru

19.6.2022, 14:00-20:00, Vyšehrad - louka u Starého purkrabství 

Taneční bloky jsou tři, začínají přibližně 14.00, 16.15 a 18.00h. Mezi bloky bude čas na piknik z donesených dobrůtek, popovídání. Vezměte s sebou deku na sezení, jídlo a pití na společný piknik. V případě nepřízně počasí změny vyhrazeny. Sledujte, prosím, FB Dances of Universal peace in Czech Republic. Dotazy na Valerie Jakubíková: 737 545 801, nebo mail wal2005@centrum.cz

 

>> Vyladění srdce v tancích univerzálního míru s Walim & Arienne

16. - 19. 6. 2022, Penzion Mezilesí, Čížkrajice u Trhových Svinů

Přihlášky zde: https://www.viaspirita.cz/detail/vyladeni-srdce-v-tancich-univerzalniho-miru-s-walim-arienne-2020-04-30

 

>> Tančit s hvězdami

19.-22.5. 2022 (Nesměň u Ločenic), s Rahmanou Dziubany (Německo) 

V tradici tanců Univerzálního míru a v linii vize Mursihda Samuela Lewise je stejně důležité naladění a soustředění na nohy i na nebe. Na nohy pro uzemnění a na nebe pro inspiraci a spojení s duchovním světem. Sufi Sam byl průvodcem, učitelem a blízkým přítelem generace hippies. Naučil je tyto dvě metody, které pomáhají vést smysluplný život a žít naplno svůj potenciál – něco, co je pro nás zvláště v těchto globálně náročných časech silnou medicínou. Více info zde: www.centrum-nesmen.cz

 

>> Tanec života - spřátelit se se světem

7.-10.4. 2022 (Nesměň u Ločenic), s Pir Shabdou (USA) a čestným hostem Rahmanou Dziubany (Německo) 

Poselství sufismu je čistá univerzální mystika, která pomáhá lidem najít nekonečnou svobodu a štěstí a vede k nalezení pravé podstaty. Skrze mystérium dechu, zvuku, hudby, tance a postojů nám toto učení dá nástroje, jak nasměřovat náš každodenní život tak, aby byl přínosný a plný radosti. Pir Shabda byl již před mnoha lety v Praze, kde vedl velmi výživný a naplňující seminář.  Více info zde: www.centrum-nesmen.cz

>> Taneční večer s Pir Shabdou z Kalifornie a Rahmanou Dziubany z Německa

5.4. 2022, PRAHA, Centrum Plující oblaka, 19:30 - 22:00
 

>> PRAHA - Aramejský Otčenáš - změna data a místa konání

6.12., 17:30, Studio K3 (Karlovo náměstí 3) 
 

>> Zikrový večer v Praze 

Praha (28.11.), Studio Loona, 14:00-19:30

Kruhové tance ze Sufijské tradice, které nám, když dovolíme, mohou otevřít vrátka do tichých míst našeho nitra. Nechat nám nahlédnout, kým jsme. Zveme vás k tanci, zveme vás do kruhu. Přijměte náruč tanečního kruhu jako přiíležitost k odpočinku, meditaci, za společného zpěvu a živé hudby. Večerem vás budou provázet: Valerie Azima, Olga Vanilka a Míša Habiba Nuri Sapphire. Můžete se těšit na tyto hudebníky: Honza Kuželka, Ham Sapphire, Kája Kuželková, David Tvardík, Martin Řepa a možná i další. Více info zde: 737 545 801, wal2005@centrum.cz
 

>> Spirituální tance dávných tradic

23.10. 2021 od 13:00 do 17:00, (kulturní dům v Sosnové u České Lípy), s Danou Jirkalovou, Inkou Holkovou, Petukou Arcimovičovou a dalšími

Tento trénink je určen lidem, které okouzlila atmosféra těchto tanců, tančí je pro radost, uzdravení nebo jako vnitřní cestu. Je otevřen těm, kteří by se chtěli stát učiteli tanců i zcela novým zájemcům. 
Krásné, jednoduché, duši vyživující kruhové tance, které se naučíte na místě. Jejich slova a pohyby čerpají z moudrosti různých duchovních cest, kterými se po staletí ubírají lidé v různých koutech planety. Více info Zdenka Bhairavi Gallusová, bhairavi.antima@gmail.com, 774 890 833
 

>> Jednoduché bytí - tance univerzálního míru

10.-13.9. 2021 (Nesměň u Ločenic), s Khabirem Christianem

Tento trénink je určen lidem, které okouzlila atmosféra těchto tanců, tančí je pro radost, uzdravení nebo jako vnitřní cestu. Je otevřen těm, kteří by se chtěli stát učiteli tanců i zcela novým zájemcům. 

Budeme se věnovat tancům univerzálního míru a chůzím. Tance univerzálního míru jsou jednoduché tance v kruhu nebo ve střídajících se dvojicích. Chůze jsou spirituální cvičení, při němž se soustřeďujeme postupně na dech, centra těla, elementy, planety apod. Při tancích je důležitý zpěv posvátných slov z různých spirituálních tradic, skrze něž se spojujeme s poklady tradic moudrosti lidstva. Není nutné umět tančit či zpívat, je možné naučit se vše na místě a nechat se nést energií kruhu. Často při těchto tancích můžete zažít léčivé otevření srdce a zklidnění mysli. 

Khabír je zkušený učitel a mentor, vypravěč příběhů a herec. V Čechách bude poprvé, ale Ludmila ho zná ze společného aramejského výcviku a těší se, že jeho způsob vedení tanců i jeho humor přinese nový prvek do našeho kruhu.  Více info zde: www.centrum-nesmen.cz

>> XVIIIMezinárodní taneční kemp

16.-23.7.2021, Nesměň u Ločenic

Týdenní setkání ve velké rodině – děti, rodiče, prarodiče, všichni v jednom kruhu. Bytí spolu v překrásném prostředí přírody jižních Čech, bohatý „program“ kruhových tanců, workshopů, divadel, písní, společné tvorby, meditací, bytí v opravdovosti. Hlavním nástrojem nám budou kruhové tance s živou hudbou za zpěvu manter a posvátných písní inspirovaných dávnými tradicemi mnoha kultur naší planety. Slouží k oslavě života, modlitbě, léčení a především hlubokému spojení s lidmi, Zemí, Vesmírem a posvátnem… Také nás čeká pestrá nabídka tvořivých dílen a workshopů, společná práce, meditace, obřady, zikry, ženské a mužské kruhy, rodinný program, práce s hlasem, bubnování, improvizace, hudební relaxace, program pro děti, vícehlasé zpívání, masáže, sdílení v kruhu a všechno, co kdo přinese a nabídne. Kromě českých lektorů a učitelů nás jako vždy obohatí i učitelé a tanečníci ze zahraničí – vše je překládáno do angličtiny. Více info zde:Více info  zde: www.dancecamp.cz

 

>> LÉČIVÝ CYKLUS JEŽÍŠOVÝCH ARAMEJSKÝCH BLAHOSLAVENSTVÍ

12.1. a 19.1. 18:00-20:00 ONLINE, s Ludmilou Chrášťanskou a kytaristkou Janou Lidickou

Tento trénink je určen lidem, které okouzlila atmosféra těchto tanců, tančí je pro radost, uzdravení nebo jako vnitřní cestu. Je otevřen těm, kteří by se chtěli stát učiteli tanců i zcela novým zájemcům. 
Ve dvou online programech nás Ludmila seznámí s léčivým cyklem Ježíšových Blahoslavenství z pohledu aramejštiny. Bude přitom vycházet z práce svého učitele Neil Douglas-Klotze, m.j. autora Aramejského Otčenáše. Jeho  aramejský výcvik obsahoval 7 soustředění během tří let a Ludmila se domnívá, že je škoda, kdyby si bohatství Neilovo překladů aramejských Ježíšových slov a jejich melodií nechala pro sebe. Je to cesta do vlastního nitra, ke svým skrytým či zanedbaným částem. Soucitným a laskavým přístupem je pozveme ke společnému stolu a oslavíme jejich integraci do svého nového „Já jsem“. Ke každému Blahoslavenství patří meditace a modlitba těla a budeme se učit vyslovovat a zpívat jejich slova v originále. Tento program je zdarma nebo za dobrovolný příspěvek.  Přihlášeným poradíme s jednoduchým stažením zoom aplikace, která je zdarma a pošleme další informace. Přihlásit se lze na info@centrum-nesmen.cz nebo přes web https://www.centrum-nesmen.cz/#/course-detail?cid=191 (12.1.) a https://www.centrum-nesmen.cz/#/course-detail?cid=192 (19.1.) 

 

>> Aramejský Otčenáš

14.12. 18:00-20:00 ONLINE, s Ludmilou Chrášťanskou a Honzou Kuželkou

Tento trénink je určen lidem, které okouzlila atmosféra těchto tanců, tančí je pro radost, uzdravení nebo jako vnitřní cestu. Je otevřen těm, kteří by se chtěli stát učiteli tanců i zcela novým zájemcům. 
S Ludmilou Chrášťanskou, žákyní Neil Douglas-Klotze a kytarovým doprovodem Honzou Kuželkou. Ježíš mluvil aramejsky. Podle výzkumů Neil Douglas-Klotze, jehož tři knihy včetně Aramejského Otčenáše vyšly v češtině, jsou významy aramejských slov daleko širší než v řečtině a dalších jazycích, do nichž byla tato modlitba pak přeložena. Protože dnes už lze těžko zjistit přesný význam Ježíšových modliteb, budeme tato slova s kytarou zpívat, dýchat i tancovat, abychom je nechali v sobě působit a uvědomili si osobní význam jeho slov pro každého z nás. Vše se snadno naučíte, Ludmila ke každému verši přečte několik dalších možných významů. Více info zde: www.centrum-nesmen.cz
 
V pondělí 15.6., tentokrát až od 19:30 se chceme počtvrté s vámi setkat - Ludmila spolu s 4 dalšími tanečními učiteli a kytaristy ve virtuálním tanečním kruhu skrze zoom. Tentokrát se můžeme těšit  na americké učitele –Halimu a Abrahama, přímé žáky zakladatele mírových posvátných tanců Sama Lewise, kteří přijedou v říjnu poprvé vést workshop do Nesměně a Alys z Oregonu.– setkáme se i s ostatními tanečníky na obrazovce a zatancujeme a zazpíváme si každý doma, spojeni svými srdci a zpěvem. 
 
Zúčastnit se můžete tak, že si zdarma a jednoduše stáhnete do PC aplikaci Zoom a před 19,30 se připojíte. Pak vyčkáte, až budete postupně vpuštěni do vysílání. Nemáte-li kontakt z minula, napište o něj na info@centrum-nesmen.cz a můžeme vám poslat i podrobnější popis připojení.

 

>> Trénink v tancích univerzálního míru

16.4.-19.4. 2020 (Nesměň u Ločenic), s Ludmilou Chrášťanskou a Khabirem Christianem

Tento trénink je určen lidem, které okouzlila atmosféra těchto tanců, tančí je pro radost, uzdravení nebo jako vnitřní cestu. Je otevřen těm, kteří by se chtěli stát učiteli tanců i zcela novým zájemcům. 
Tentokrát se zaměříme na prohloubení tanců, propojení s hlasem a tělem, prožitek rytmu a atmosféru a dovednosti vedení tanců. Projdeme různé tradice, budeme se učit, jak vytvořit posvátnou atmosféru a kromě jednotlivých kruhových i partnerských tanců si zatančíme delší taneční cykly. Budeme se věnovat i chůzím, které jsou základem tanců a stejně jako u nich jsou cestou, jak prohloubit spojení se sebou a s životem. Více info zde: www.centrum-nesmen.cz
 

>> Trénink v tancích univerzálního míru - spiritualita stvoření

27.2.-1.3. 2020 (Nesměň u Ločenic), s Rev. Alimou Silke Stoeckel ze SRN, Ludmilou Chrášťanskou a Adamem Borzičem

Spojíme se se silami Stvoření - tokem života, který proudí od počátku a neustále se obnovuje. Náš individuální život je součástí tohoto neustále probíhajícího evolučního procesu. Ponoříme se do Cyklů Stvoření a budeme zažívat a oslavovat tyto úžasné energie. Možná se dotkneme hlubšího smyslu našich životů – individuálně i kolektivně coby lidský druh. Co chce být skrze nás prožíváno? Spojíme se s pokračujícím potenciálem nového počátku, z něhož nový život přináší úžasným způsobem nové možnosti. Více info zde: www.centrum-nesmen.cz
 

>> Aramejský Otčenáš 

České Budějovice (18.12.), s Ludmilou Chrášťanskou, Beseda, Na Sadech 18, od 18:45
 
Ježíš mluvil aramejsky. Významy aramejských slov jsou daleko širší než v řečtině a dalších jazycích, do nichž pak byl Otčenáš přeložen. Protože dnes už lze těžko zjistit přesný význam Ježíšových modliteb, budeme tato slova za doprovodu kytary a bubnu zpívat i tancovat, abychom je nechali v sobě působit, uvědomili si osobní význam jeho slov individuelně pro každého z nás.  Zúčastnit se mohou i ti, kteří nikdy netancovali a domnívají se, že neumějí zpívat. Více info zde: www.centrum-nesmen.cz
 

>> Aramejský Otčenáš 

Praha (16.12.), s Ludmilou Chrášťanskou, Domov mládeže Jedličkova ústavu, Na Topolce 1, od 18:30
 
Ježíš mluvil aramejsky. Významy aramejských slov jsou daleko širší než v řečtině a dalších jazycích, do nichž pak byl Otčenáš přeložen. Protože dnes už lze těžko zjistit přesný význam Ježíšových modliteb, budeme tato slova za doprovodu kytary a bubnu zpívat i tancovat, abychom je nechali v sobě působit, uvědomili si osobní význam jeho slov individuelně pro každého z nás.  Zúčastnit se mohou i ti, kteří nikdy netancovali a domnívají se, že neumějí zpívat. Více info zde: www.centrum-nesmen.cz
 

>> Aramejský Otčenáš 

Brno (9.12.), s Ludmilou Chrášťanskou, ZŠ Antonínská 3,  od 17:30
 
Ježíš mluvil aramejsky. Významy aramejských slov jsou daleko širší než v řečtině a dalších jazycích, do nichž pak byl Otčenáš přeložen. Protože dnes už lze těžko zjistit přesný význam Ježíšových modliteb, budeme tato slova za doprovodu kytary a bubnu zpívat i tancovat, abychom je nechali v sobě působit, uvědomili si osobní význam jeho slov individuelně pro každého z nás.  Zúčastnit se mohou i ti, kteří nikdy netancovali a domnívají se, že neumějí zpívat. Více info zde: www.centrum-nesmen.cz
 

>> Večer se zikry 

Praha (8.12.), s Valerií Jakubíkovou, Olgou Vanilkou, Míšou Macákovou a Honzou Kuželkou, DDM Slezská 21,  od 17:00
 
Súfijské tance, které nás vedou k rozpomenutí se na naši vlastní esenci. Kým jsme tam hluboko, nebo daleko za myšlenkami ....
Více info zde: 737 545 801, wal2005@centrum.cz
 

>> Trénink v tancích univerzálního míru (základní repertoár)

9.-10.11. 2019 (Praha), s Ludmilou Chrášťanskou, Miladou Chalupovou a Honzou Kuželkou

Tance univerzálního míru jsou jednoduché kruhové tance se zpěvem manter z různých spirituálních tradic, které můžeme tancovat a zpívat pro radost i jako duchovní cestu. Tento workshop je určen všem, kteří mají tyto tance a jejich atmosféru respektu a důvěry rádi, zejména i pro ty, kteří někdy chtějí tance vést. Mohou se ale zúčastnit i zcela noví, kteří tance nikdy nezažili a chtějí to zkusit. 

Zatančíme si tance z různých světových tradic, které patří do základního repertoáru tanců a možná zbyde čas i na jeden delší taneční zikrový cyklus.

Součástí programu budou i Chůze (center, Tasawuri, některé astrologické chůze ap.) a podíváme se na jejich využití při vedení tanců i při jiných činnostech. Program bude také zaměřen na techniky vedení tanců a vedení skupiny, které je možno využít i ve vedení jiných skupin než tanečních.

Společně vytvoříme posvátnou atmosféru pro tance i pro sdílení.

Více info zde: www.centrum-nesmen.cz
 

>> Tance a Soulwork na křídlech

12.9.-15.9. 2019 (Nesměň u Ločenic), s Murshidou Mariam Baker (USA) a Rahmanou Dziubany (Německo) 
Práce s našimi vnitřními částmi a tance univerzálního míru. Vytváření osobního míru a míru na celé planetě. Soulwork na křídlech je zvláštní přístup k Sufi soulworku s využitím kreativních prvků. Soulwork přináší soucítění a spolupráci všech našich vnitřních částí, naší vnitřní rodiny, abychom mohli zažít skutečnou jednotu. Zažijeme také Tance univerzálního míru, meditace, tvůrčí procesy, vyprávění příběhů. Mariam a Rahmana vytváří originální program na místě podle potřeb skupiny.  Více info zde: www.centrum-nesmen.cz
 

>> XVIMezinárodní taneční kemp

12.-19.7.2019, Nesměň u Ločenic

Týdenní setkání ve velké rodině – děti, rodiče, prarodiče, všichni v jednom kruhu. Bytí spolu v překrásném prostředí přírody jižních Čech, bohatý „program“ kruhových tanců, workshopů, divadel, písní, společné tvorby, meditací, bytí v opravdovosti. Hlavním nástrojem nám budou kruhové tance s živou hudbou za zpěvu manter a posvátných písní inspirovaných dávnými tradicemi mnoha kultur naší planety. Slouží k oslavě života, modlitbě, léčení a především hlubokému spojení s lidmi, Zemí, Vesmírem a posvátnem… Také nás čeká pestrá nabídka tvořivých dílen a workshopů, společná práce, meditace, obřady, zikry, ženské a mužské kruhy, rodinný program, práce s hlasem, bubnování, improvizace, hudební relaxace, program pro děti, vícehlasé zpívání, masáže, sdílení v kruhu a všechno, co kdo přinese a nabídne. Kromě českých lektorů a učitelů nás jako vždy obohatí i učitelé a tanečníci ze zahraničí – vše je překládáno do angličtiny. Více info zde:Více info  zde: www.dancecamp.cz

>> Odpolední happening s kruhovými mírovými tanci v Praze na Vyšehradě

23.6. 2019, od 14:00 do 20:00 Praha, louka u vyšehradského purkrabství
 
Zveme vás a vaše přátele na připravované taneční setkání u příležitosti 51. výročí založení Dances of Universal Peace. 24. 6. 1968 Murshid SAM vedl první Tanec univerzálního míru. Od té doby se naše milované Tance a Chůze rozrostly do celosvětové rodiny a naplnily naše životy opravdovým prožíváním míru, harmonie a krásy. Všem nám vnesly do života mnoho krásného tolika různými způsoby. Je toho mnoho, za co můžeme být vděčni a co můžeme oslavovat! Taneční bloky jsou letos tři a začínají přibližně v časech:  14:00h. 16:15h.  18:30h. Mezi tanci bude prostor na povídání i ochutnávání přinesených dobrot. Přijít na tyto tance můžete bez přihlášení. Více info zde: wal2005(@)centrum.cz
 

>> Pondělní tance Na Topolce 29.4. povede výjimečný host -  Shafia Stevens z Nového Zélandu

Shafiini předci pocházejí  z jižního ostrova  Nového Zélandu  z kmene Maori  (Aotearoa -Maorský název pro NZ). Po dětství a dospívání ve Velké Británii se vrátila do země svého narození, aby objevila své maorské kořeny. Z tohoto objevování vzešlo mnoho maorských tanců, z nichž některé jsou již v naší zemi známé,a některé jsme ještě nezažili. Domorodé moudré příběhy maorského lidu uctívají a respektují přirozený svět a wairua  (tj. duch, který nás všechny spojuje s přírodou). Shafiino nadšení dokázalo již v minulosti v mnoha z nás vzbudit vášeň pro tyto tance.  Přijít na tyto tance můžete bez přihlášení.
 

>> Tance, zpěvy a příběhy z maorské tradice

25.4.-28.4. 2019 (Nesměň u Ločenic), se Shafií Stevens.
Jsme opravdu rádi, že se Shafia  po několika letech vrátí do našeho tanečního kruhu. Shafiini předci pocházejí  z jižního ostrova  Nového Zélandu  z kmene Maori  (Aotearoa -Maorský název pro NZ). Po dětství a dospívání ve Velké Británii se vrátila do země svého narození, aby objevila své maorské kořeny. Z tohoto objevování vzešlo mnoho maorských tanců, z nichž některé jsou již v naší zemi známé,a některé jsme ještě nezažili. Domorodé moudré příběhy maorského lidu uctívají a respektují přirozený svět a wairua  (tj. duch, který nás všechny spojuje s přírodou). Shafiino nadšení dokázalo již v minulosti v mnoha z nás vzbudit vášeň pro tyto tance.  Více info zde: www.centrum-nesmen.cz
 

>> Trénink v tancích univerzálního míru - spiritualita stvoření

21.2.-24.2. 2019 (Nesměň u Ločenic), s Rev. Alimou Silke Stoeckel ze SRN, Ludmilou Chrášťanskou a Adamem Borzičem

Spojíme se se silami Stvoření - tokem života, který proudí od počátku a neustále se obnovuje. Náš individuální život je součástí tohoto neustále probíhajícího evolučního procesu. Ponoříme se do Cyklů Stvoření a budeme zažívat a oslavovat tyto úžasné energie. Možná se dotkneme hlubšího smyslu našich životů – individuálně i kolektivně coby lidský druh. Co chce být skrze nás prožíváno? Spojíme se s pokračujícím potenciálem nového počátku, z něhož nový život přináší úžasným způsobem nové možnosti. Více info zde: www.centrum-nesmen.cz
 

>> Aramejský Otčenáš 

České Budějovice (19.12.), s Ludmilou Chrášťanskou
 
Ježíš mluvil aramejsky. Významy aramejských slov jsou daleko širší než v řečtině a dalších jazycích, do nichž pak byl Otčenáš přeložen. Protože dnes už lze těžko zjistit přesný význam Ježíšových modliteb, budeme tato slova za doprovodu kytary a bubnu zpívat i tancovat, abychom je nechali v sobě působit, uvědomili si osobní význam jeho slov individuelně pro každého z nás.  Zúčastnit se mohou i ti, kteří nikdy netancovali a domnívají se, že neumějí zpívat. Více info zde: www.centrum-nesmen.cz
 

>> Aramejský Otčenáš 

Brno (17.12.), s Ludmilou Chrášťanskou
 
Ježíš mluvil aramejsky. Významy aramejských slov jsou daleko širší než v řečtině a dalších jazycích, do nichž pak byl Otčenáš přeložen. Protože dnes už lze těžko zjistit přesný význam Ježíšových modliteb, budeme tato slova za doprovodu kytary a bubnu zpívat i tancovat, abychom je nechali v sobě působit, uvědomili si osobní význam jeho slov individuelně pro každého z nás.  Zúčastnit se mohou i ti, kteří nikdy netancovali a domnívají se, že neumějí zpívat. Více info zde: www.centrum-nesmen.cz
 

>> Zikry 

Praha, Nebe na Zemi, Zahradní město, Jesenická 11, 15.12., 17.00 hod
s Valerií Jakubíkovou, Ondrou Vaňkem a Matějem Kouklem
 
Tento večer máme chuť si zatančit tance ze Sufijské tradice, které nám mohou připomenout naší podstatu, nebo se na ní rozpomenout a nechat nás vidět, kým jsme hluboko uvnitř. Více info zde: wal2005(@)centrum.cz
 

>> XVMezinárodní taneční kemp

13.-20.7.2018, Nesměň u Ločenic

Týdenní setkání ve velké rodině – děti, rodiče, prarodiče, všichni v jednom kruhu. Bytí spolu v překrásném prostředí přírody jižních Čech, bohatý „program“ kruhových tanců, workshopů, divadel, písní, společné tvorby, meditací, bytí v opravdovosti. Hlavním nástrojem nám budou kruhové tance s živou hudbou za zpěvu manter a posvátných písní inspirovaných dávnými tradicemi mnoha kultur naší planety. Slouží k oslavě života, modlitbě, léčení a především hlubokému spojení s lidmi, Zemí, Vesmírem a posvátnem… Také nás čeká pestrá nabídka tvořivých dílen a workshopů, společná práce, meditace, obřady, zikry, ženské a mužské kruhy, rodinný program, práce s hlasem, bubnování, improvizace, hudební relaxace, program pro děti, vícehlasé zpívání, masáže, sdílení v kruhu a všechno, co kdo přinese a nabídne. Kromě českých lektorů a učitelů nás jako vždy obohatí i učitelé a tanečníci ze zahraničí – vše je překládáno do angličtiny. Více info zde:Více info  zde: www.dancecamp.cz

>> 50. výročí Tanců univerzálního míru

24.6. 2018, 14 - 20 hodin, Vyšehrad - louka u Starého purkrabství

24.6. 1968 vedl Murshid SAM první tanec univerzálního míru. Pojďme oslavit toto výročí, spojit se v tento den s tisíci tanečníky po celém světě a zatančit si, popovídat, užít si piknik, nebo jen tak spočinout v taneční rodině. Více ZDE.

>> Léčivý cyklus Ježíšových blahoslavenství ve zpěvu, tanci, meditaci

8.5. 2018 (svátek) 10:30  - 19 hodin, Hradec Králové

Léčivý cyklus Blahoslavenství v aramejštině je cestou do vlastního srdce. Zve nás k hlubokému vnitřnímu léčení na této cestě, která spojuje, uctívá a respektuje všechny naše vnitřní části. Vede nás skrze uznání svých bolestí a zármutků k otevření srdce a zážitku spojení našeho já s jediným Já. Během workshopu budeme poznávat všech 10 blahoslavenství skrze modlitby těla, zpěv, tanec a tiché vedené meditace. Mimoto můžeme zažít okouzlení společným rituálem, uvolnění v pohybu a zpěvu a najít cestu ke spojení své hravé dětské duše s dospělým a zralým v nás. Přihlášky: 728 669 160 nebo www.klic-k-tvorivosti.cz.

>> Trénink v tancích univerzálního míru

8.-11.3. 2018 (Nesměň u Ločenic), s Ludmilou Chrášťanskou a Zubin Nur z Holandska

Další modul tréninku v tancích univerzálního míru, tentokrát zaměřeného na. tance inspirované hinduismem, buddhismem a zoroastrismem. Smyslem tréninku je proniknout hluboko do moudrých světových tradic, naučit se vnímat ducha těchto tanců, a event. se naučit je předávat dál. Tance mohou být zdrojem našeho uzdravení a osobního rozvoje, mohou se stát naší duchovní cestou. Můžete se zúčastnit i jen jednotlivých modulů. Více info zde: www.centrum-nesmen.cz

>> Kruhové tance míru

3.3. 2018, 17:00-19:30 (kulturní dům Sosnová, u České Lípy), s Danou Jirkalovou, Petu Arcimovičovou, Miladou Chalupovou, Tomášem Pichem a dalšími
 
Přijměte moje pozvání do tance. - Nepotřebujete nic, JENOM CHUŤ, chuť trochu se poradovat ze života a ze setkání s ostatními. A také budeme zpívat. – I tady stačí JEN vaše chuť a zájem, a možná trochu zvídavosti a otevřená mysl. S námi vám zpívání půjde samo. Všechno se naučíte spolu s ostatními, možná se společně zasmějeme a uděláme si dobrou náladu. Končíváme plní energie a elánu do života, ať už je nám +6 nebo +60. Přihlášky a info: na dana.jirkalova@seznam.cz tel. 603175305
 

>> Aramejský Otčenáš - Brno

18.12. 2017, od 17:30 do 20:00, škola Antonínská 3, s Ludmilou Chrášťanskou, je nutno přihlásit se předem. Více info zde: www.centrum-nesmen.cz

************************************

>> Aramejský Otčenáš - Praha

11.12. 2016, 18:30-21:00, s Ludmilou Chrášťanskou

Ježíš mluvil aramejsky. Významy aramejských slov jsou daleko širší než v řečtině a dalších jazycích, do nichž pak byl Otčenáš přeložen. Protože dnes už lze těžko zjistit přesný význam Ježíšových modliteb, budeme tato slova za doprovodu kytary a bubnu zpívat i tancovat, abychom je nechali v sobě působit, uvědomili si osobní význam jeho slov individuelně pro každého z nás.  Zúčastnit se mohou i ti, kteří nikdy netancovali a domnívají se, že neumějí zpívat. Více info zde: www.centrum-nesmen.cz

************************************

>> Aramejský Otčenáš - Hradec Králové

10.12. 2017, 15-18 hod., tělocvična Obchodní akademie, s Ludmilou Chrášťanskou, je nutno přihlásit se předem. Více info zde: www.centrum-nesmen.cz

************************************

>> Aramejský Otčenáš - Č. Budějovice

 

7.12. 2017, České Budějovice, v sále Květ radosti na nám. Př. Otakara II 2. Více info zde: www.centrum-nesmen.cz

************************************

>> Šalom, šalom s rabínem Yehoshuou Wittem

25.11.2017, od 18 do 21 hod (Artual, Letohradská 62, Praha 7, příchod možný nejdříve v 17.45 hod.)

Program: povídání o židovských svátcích a jejich významu, tance inspirované židovskou tradicí, "zeptejte se rabína". Přihlášky na eliskabridges@gmail.com

*************************************

>> Trénink v tancích univerzálního míru

9.-12.11.2017 (Nesměň u Ločenic), s Alimou Silke Stockel, Ludmilou Chrášťanskou a hostem Adamem Borzičem.

Trénink je určen pro lidi, kteří chtějí probudit své srdce dávnými zpěvy a tanci a kteří mají zájem vydat se na cestu sebepoznávání a tanců intenzivněji. I pro ty, kteří si tance chtějí užívat pro sebe nebo kteří se chtějí naučit je vést. V tomto modulu budeme pokračovat v hluboké práci s tanci univerzálního míru. Budeme opět tančit a prožívat posvátná slova z různých světových tradic, budou převažovat ale tance a modlitby inspirované posvátnými slovy z tradice křesťanské.  Více info zde: www.centrum-nesmen.cz

>> Tance univerzálního míru - Tišnov

16.9. 2017  (Jamné u Tišnova 46), s Petukou Arcimovičovou a Lučkou Dufek, s hudebním doprovodem Honzy Kuželky.

Pojďme v kruhu spojených srdcí společně oslavit Život v nás, Lásku, Spojení všeho se vším. Přihlášky na mail lcvetko@gmail.com nebo mobil 608 335 955.

>> XIV. Mezinárodní taneční kemp

14.-21.7.2017, Nesměň u Ločenic

Týdenní setkání ve velké rodině - děti, rodiče, prarodiče, všichni v jednom kruhu. Bytí spolu v překrásném prostředí přírody jižních Čech, bohatý "program" kruhových tanců, workshopů, divadel, písní, společné tvorby, meditací, bytí v opravdovosti. Hlavním nástrojem nám budou kruhové tance s živou hudbou za zpěvu manter a posvátných písní inspirovaných dávnými tradicemi mnoha kultur naší planety. Slouží k oslavě života, modlitbě, léčení a především hlubokému spojení s lidmi, Zemí, Vesmírem a posvátnem... Také nás čeká pestrá nabídka tvořivých dílen a workshopů, společná práce, meditace, obřady, zikry, ženské a mužské kruhy, rodinný program, práce s hlasem, bubnování, improvizace, hudební relaxace, program pro děti, vícehlasé zpívání, masáže, sdílení v kruhu a všechno, co kdo přinese a nabídne. Kromě českých lektorů a učitelů nás jako vždy obohatí i učitelé a tanečníci ze zahraničí - vše je překládáno do angličtiny. Více info  zde: www.dancecamp.cz

>> Trénink v tancích univerzálního míru

18.-12.5. 2017 (Nesměň u Ločenic), s Ludmilou a Rahmanou z Německa

Tentokrát se budeme věnovat tradici původních obyvatel Ameriky a Nového Zélandu. "Strážci Země" původních tradic této planety sevnímají jakostrážci a ochránci starého vědění naší Země, která pro ně není jen nějaký neživý objekt, či věc, kterou člověk může vlastnit, ale živá, dýchající bytost - matka nás všech. Více info zde: www.centrum-nesmen.cz

>> Aramejský Otčenáš ve zpěvu, tanci a meditaci 

26.2. 2017, 10,30 - 18 hod., Hradec Králové, s Ludmilou Chrášťanskou,

která studuje tance a zpěvy v aramejštině u Neil Douglas-Klotze již více než dvacet let a s doprovodem Honzy Kuželky, zkušeného pražského hudebníka. Věnujeme tuto neděli Ježíšovým slovům síly v aramejštině, jeho mateřské řeči. Budeme se modlit celým tělem: zpěvem, dechem, pohybem, a budeme se učit poznávat řeč svého srdce a podle toho i jednat. Více info zde: www.centrum-nesmen.cz

>> Aramejský Otčenáš - České Budějovice

7.12. 2016, 19:00-21:00, České Budějovice, Čechova 59, studio jógy, s Ludmilou Chrášťanskou

Více informací zde: info@centrum@nesmen.cz

>> Aramejský Otčenáš - Praha

12.12. 2016, 18:30-21:00, Praha, s Ludmilou Chrášťanskou, Honzou Kuželkou a dalšími hudebníky

Ježíš mluvil aramejsky. Významy aramejských slov jsou daleko širší než v řečtině a dalších jazycích, do nichž pak byl Otčenáš přeložen. Protože dnes už lze těžko zjistit přesný význam Ježíšových modliteb, budeme tato slova za doprovodu kytary a bubnu zpívat i tancovat, abychom je nechali v sobě působit, uvědomili si osobní význam jeho slov individuelně pro každého z nás.  Zúčastnit se mohou i ti, kteří nikdy netancovali a domnívají se, že neumějí zpívat. Více info zde: www.centrum-nesmen.cz

>> Aramejský Otčenáš - Brno

19.12. 2016, 17:30-20:00, Brno, škola Antonínská 3 (vchod z Botanické ul.) s Ludmilou Chrášťanskou

Více informací zde: info@centrum@nesmen.cz

>> Trénink v tancích univerzálního míru - sufijská tradice a taneční cykly

27.-30.10. 2016 (Nesměň u Ločenic), s Ludmilou a Zubin Nur z Holandska

Tento modul je zaměřen na: sufismus a delší taneční cykly. Sufismus jako mystická cesta, Hazrat Inayat Kchán, cesta dervišů, Rúmí. Zikry - rozpomenutí se na náš původ a zdroj. Propojení s hlasem a tělem, dovednosti vedení tanců. Více info zde: www.centrum-nesmen.cz

>> Posvátné kruhové tance na Buchově

27. 11. 2016 od 17,30 - 20,00 hod, Buchov, s Aditi, Petukou a Honzou Kuželkou

Čas pozastavení, ohlédnutí se za uplynulým rokem, čas pro vyslání nové vize na další období, oslava ve společném bytí. Opět vás volám ku společnému tančení a zpěvu posvátných kruhových tanců k nám, do náruče buchovské přírody, nedaleko Vlašimi, na dohled posvátného místa Blaník. Každý si v tanci najde to, co právě potřebuje, radost, uvolnění, prožitek, pozastavení, nádech, výdech, přátelské potkání, ticho …

Více info zde: https://aditizuzka.cz/kontakt/

>> Ježíšovy výroky Já jsem... aramejsky v meditaci, zpěvu a tanci

17.-18. 9. 2016 Praha (místo bude upřesněno), s Ludmilou Chrášťanskou

Tyto výroky jsou radikální pravdy, nalezené v Janově a Tomášově evangeliu, které nás mohou spojit s originálním zdrojem Ježíšovy síly. Abychom je mohli plně pochopit a ztělesnit, učíme se je vyslovovat a zpívat v Ježíšově mateřské řeči, budeme o nich meditovat a tancovat je symbolickými pohyby. Na naší cestě k naladění se na Ježíšova slova nás budou provázet tzv. modlitby těla.  Více info zde: www.centrum-nesmen.cz

>> XIII. Mezinárodní taneční kemp

15.-22.7.2016, Nesměň u Ločenic

Týdenní setkání ve velké rodině - děti, rodiče, prarodiče, všichni v jednom kruhu. Bytí spolu v překrásném prostředí přírody jižních Čech, bohatý "program" kruhových tanců, workshopů, divadel, písní, společné tvorby, meditací, bytí v opravdovosti. Hlavním nástrojem nám budou kruhové tance s živou hudbou za zpěvu manter a posvátných písní inspirovaných dávnými tradicemi mnoha kultur naší planety. Slouží k oslavě života, modlitbě, léčení a především hlubokému spojení s lidmi, Zemí, Vesmírem a posvátnem... Také nás čeká pestrá nabídka tvořivých dílen a workshopů, společná práce, meditace, obřady, zikry, ženské a mužské kruhy, rodinný program, práce s hlasem, bubnování, improvizace, hudební relaxace, program pro děti, vícehlasé zpívání, masáže, sdílení v kruhu a všechno, co kdo přinese a nabídne. Kromě českých lektorů a učitelů nás jako vždy obohatí i učitelé a tanečníci ze zahraničí - vše je překládáno do angličtiny. Více info  zde: www.dancecamp.cz

>> Českoneměcký taneční kemp

23.-26. 6. 2016 Heeselicht, s Ludmilou Chrášťanskou a Marií el Safti Jütte

Zpívání a tance 30 km od Děčína v krásném prostředí, hraje Honza Kuželka a Murad Benz.  Přihlášky: info@centrum-nesmen.cz

Více informací zde: Tanzcamp2016cz.pdf (2540197)

>> Kruhové tance na Buchově

8. 5. 2016 od 15,30 - 18,00 hod (od 14,00 hod příprava ohně), Buchov, s Aditi, Petukou a Honzou Kuželkou

Opět vás voláme ku společnému tančení a zpěvu posvátných kruhových tanců na druhou májovou neděli do náruči buchovské přírody, nedaleko Vlašimi, na dohled posvátného místa Blaník. Je čas, kdy k nám přichází různé kultury lidí. Mír mezi nás může přijít tehdy, když pochopíme svoje různorodé cesty. Hledejme kořeny těchto cest, hledejme jejich propojení. Propojíme učení buddhismu, křesťanství, islámu, kultu Velké Bohyně a dalších do společné modlitby.Více info zde: https://aditizuzka.cz/kontakt/
 

>> Trénink v tancích univerzálního míru - židovská tradice v tanci, hudbě, příbězích radosti a smíření

25.-28.3. 2016 (Nesměň u Ločenic), s Ludmilou, Rahmanou z Německa a rabínem Yehoshuou

V tomto modulu budeme pokračovat v hluboké práci s tanci univerzálního míru. Budeme tančit a prožívat tance z různých světových tradic, budou převažovat ale tance a rituály židovské. Chceme přitom využít jedinečné možnosti - přítomnosti a láskyplné společnosti učitele Rahmany, rabína Yehoshuy Witta. Více info zde: www.centrum-nesmen.cz

>> Rozšiřování vnitřního prostoru - světlo, láska a životní energie

2. a 3.4. 2016 (Praha, místo a čas bude upřesněno), s Murshidou Barakou von Kügelgen a Khalifem Jelaluddin Sturmem. 

Léčebné techniky pro tělo a duši. Na tomto setkání se zaměříme na léčebné nástroje naší sufijské linie- s technikami , které souvisí s božskými kvalitami, meditacemi v chůzi, Tanci a soulworkem v naladění na Léčebný řád dervišů a Univerzální sufismus. Více info zde: www.centrum-nesmen.cz

>> Aramejský otčenáš a pránické meditace

9.-10. 1. 2016 Zákolany, s Ludmilou Chrášťanskou a Lenkou Marečkovou

Ludmila Chrášťanská povede
Aramejský otčenáš - meditace, zpěv a modlitby těla a Lenka Marečková vede pránické meditace.  Více na https://www.mistosetkavani.cz/seminare-a-workshopy/aramejsky-otcenas-a-pranicke-meditace/ . V tomto spojení jde o ojedinělou záležitost. Jde o hlubokou meditační práci, kdy obnovujeme a prohlubujeme svoje spojení se Zdrojem, ať v tichosti anebo při meditační práci s tělem. Zpěv a pohyb je přirozený, jako je přirozený i dech, a prožitky a vnitřní proměna při této práci může být překvapující. Meditace, které Ludmila povede, nejsou obsaženy v knize Aramejský Otčenáš, naučila se je od autora Neil Douglas-Klotze jako jeho žákyně.

 

>> Společná motlitba v tanci

21.12. 2015, Buchov u Vlašimi, s Aditi, Petukou a dalšími lektory

Je čas, kdy k nám přichází různé kultury lidí. Mír mezi nás může přijít tehdy, když pochopíme svoje různorodé cesty. Hledejme kořeny těchto cest, hledejme jejich propojení. Na zimní slunovrat si zatančíme kruhové Tance univerzálního míru. Propojíme učení buddhismu, křesťanství, islámu, kultu Velké Bohyně a dalších do společné motlitby. Tu, můžeme v tento den, významný pro mnoho generací našich předků, vyslat, kam naše srdce cítí. Také Blaník a jeho blízkost bude naší oporou cítit zázemí u Matky Země. Texty i kroky tanců budou jednoduché a zvládne je i ten, kdo říká, že tančit neumí:) Plánujete-li přijít, dejte
prosím vědět: aditi@centrum.cz

 

 

 

>> Aramejský Otčenáš

14.12. 2015, 17:30-20:00, Brno, škola Antonínská 3 (vchod z Botanické ul.) s Ludmilou Chrášťanskou

Více informací zde: info@centrum@nesmen.cz

 

>> Začátek Adventu s Aramejským Otčenášem

2.12. 2015, 18:00, Prachatice, , Jógacentrum, Na Zlaté stezce 145, s Ludmilou Chrášťanskou

Více informací zde: info@centrum@nesmen.cz

>> Aramejský Otčenáš

7.12. 2015, 18:30-21:00, Praha, s Ludmilou Chrášťanskou, Honzou Kuželkou a dalšími hudebníky

Ježíš mluvil aramejsky. Významy aramejských slov jsou daleko širší než v řečtině a dalších jazycích, do nichž pak byl Otčenáš přeložen. Protože dnes už lze těžko zjistit přesný význam Ježíšových modliteb, budeme tato slova za doprovodu kytary a bubnu zpívat i tancovat, abychom je nechali v sobě působit, uvědomili si osobní význam jeho slov individuelně pro každého z nás.  Zúčastnit se mohou i ti, kteří nikdy netancovali a domnívají se, že neumějí zpívat. Více info zde: www.centrum-nesmen.cz

 

>> XII. Mezinárodní taneční kemp

14.-21.8.2015, Nesměň u Ločenic

Týdenní setkání ve velké rodině - děti, rodiče, prarodiče, všichni v jednom kruhu. Bytí spolu v překrásném prostředí přírody jižních Čech, bohatý "program" kruhových tanců, workshopů, divadel, písní, společné tvorby, meditací, bytí v opravdovosti. Hlavním nástrojem nám budou kruhové tance s živou hudbou za zpěvu manter a posvátných písní inspirovaných dávnými tradicemi mnoha kultur naší planety. Slouží k oslavě života, modlitbě, léčení a především hlubokému spojení s lidmi, Zemí, Vesmírem a posvátnem... Také nás čeká pestrá nabídka tvořivých dílen a workshopů, společná práce, meditace, obřady, zikry, ženské a mužské kruhy, rodinný program, práce s hlasem, bubnování, improvizace, hudební relaxace, program pro děti, vícehlasé zpívání, masáže, sdílení v kruhu a všechno, co kdo přinese a nabídne. Kromě českých lektorů a učitelů nás jako vždy obohatí i učitelé a tanečníci ze zahraničí - vše je překládáno do angličtiny. Více info zde:Více info  zde: www.campdance.cz

 

 

>> Zdravé bytí, zdravé jednání

13. a 14. 6. 2015, Praha, s Muršidou Barakou a Khalifem Jelaluddinem ze SRN

Léčivé praxe pro tělo, srdce a duši. Víkend v naladění na Léčebný řád Dervišů a Univerzální súfismus. Budeme pracovat s posvátnými kvalitami, meditacemi v chůzi, Tanci a Soulworkem (práce s vnitřními částmi). Podíváme se i na naše stíny, "vnitřního démona" a možnost jeho transformace. Součástí bude i léčivý obřad léčení na dálku (pro ty, kteří o to požádají). Více info zde: www.centrum-nesmen.cz

 

>> Ježíšova Blahoslavenství v aramejštině - léčivý cyklus

23. a 24. 5. 2015, Praha, s Ludmilou Chrášťanskou

Cyklus Blahoslavenství z Ježíšova Kázání na hoře v jeho rodné řeči - aramejštině je obsažen v druhé polovině knihy Aramejský Otčenáš. Autorovi (Saadimu - Neil Douglas-Klotzovi) k němu později přišly melodie a symbolické pohyby, které vycházejí z "modliteb těla", které některé mystické skupiny na Středním východě provozují jako duchovní praxi. Když jej tancujeme, zpíváme a uvědomujeme si jeho významy v aramejštině, stává se hlubokou cestou do vlastního nitra. Více info zde: www.centrum-nesmen.cz

 

 

>> Trénink v tancích univerzálního míru

3.-6. 4. 2015, Nesměň, s Ludmilou Chrášťanskou a Rahmanou z Německa

Otvíráme druhý trénink v ČR v tancích a zpěvech, inspirovaných různými kulturními a duchovními tradicemi celého světa. (U nás jim říkáme "tance dávných tradic, posvátné kruhové tance nebo i tance univerzálního míru".) Trénink je určen pro ty, kteří by se s těmito tanci chtěli seznámit a orientovat se v nich, pro ty, kdo by je chtěli předávat dál i pro ty, kterým atmosféra těchto tanců učarovala, chtějí je tančit pro radost, uzdravení nebo jako vnitřní cestu. Více info zde: www.centrum-nesmen.cz

>> Měsíční pouť za tanci na Nový Zéland

6.1.-6.2. 2015, Nový Zéland, s Jonášem Kouklem

Nový Zéland je v lednu ještě přívětivější, než jindy – je prostředek léta a lidé se schází, aby oslavovali život. Na rozdíl od našich končin, na Zélandu se schází lidé z celého světa, jelikož tam vlastně nikdo není původní kulturou – všichni mají předky někde za mořem, ale společně milují jejich zemi, Matku Zemi – Papatuanuku.

Součástí naší cesty budou také dvě týdenní tanečně–meditační setkání – Dance Camp Aotearoa 2015 (Tance Dávných Tradic ve velké mezinárodní rodině) a Sufi retreat (hluboký seminář) se světoznámou učitelkou tanců Leilah Be z Hawaie. Kromě tanců samozřejmě také sopky, moře, horké prameny, vodopády, prales ba i to město. 

Leták zde: https://www.pisensrdce.cz/file/90/nz2014_a_web2.jpg

Více info zde: https://www.pisensrdce.cz/clanky/pout-na-novy-zeland-2015.html

www.pisensrdce.cz

 

>> Tancem a zpěvem k radosti

6.-9. 11. 2014, Nesměň, s Ludmilou Chrášťanskou, Jonášem Kouklem a Honzou Kuželkou

Odjakživa spojovaly lidi posvátné tance, písně a sdílené příběhy - při slavnostech, změně ročních období, při denní práci nebo v některých kulturách při bohoslužbě. Tance dávných tradic jsou částí této bezčasové tradice posvátných tanců. Jsou radostnou cestou, jak se dotknout srdce v sobě i v druhých, jak získat respekt k sobě, k druhým a k našemu jedinému zdroji. Kromě našeho vnitřního uzdravení (scelení našich vnitřních částí) je to i příspěvek k uzdravení našeho světa. Kromě tanců univerzálního míru budeme pracovat s elementy, posvátnými chůzemi, zpívat, trochu i meditovat a doufám, že si užijeme i hodně legrace a příjemných zážitků. Více info zde: www.centrum-nesmen.cz

>> Druhé setkání v tanci a hudbě v Boskovicích

25. 10. 2014, 9:00 - 12:30 Boskovice, s Jonášem Kouklem

Naše první taneční setkání v Boskovicích předčilo všechna očekávání co do počtu účastníků i hloubky prožitku společných tančených a zpívaných modliteb a posvátných písní. Proto tedy toto druhé, všichni z širého blízkého i dalekého okolí jsou zváni do kruhu.

Leták zde: https://www.pisensrdce.cz/file/95/tdt-boskovice-plakat-2014-10-f-color.pdf

www.pisensrdce.cz

>> Večer tanců dávných tradic v Brně

23. 10. 2014, 19:00, Brno - centrum Majka, s Jonášem Kouklem

Opět jeden z nepravidelných, avšak již tradičních večerů s kruhovými tanci v Brně,

tentorkát v novém sále v centru Majka, Hybešova 14.

Příhlášky zde: https://www.indigenous.cz/vecer-tancu-univerzalniho-miru

Leták zde: https://www.pisensrdce.cz/file/99/dup-vecer-rijen-2014-1-.jpg

www.pisensrdce.cz

>> Večer tanců dávných tradic v Bratislavě

22. 10. 2014, 19:00, Bratislava, s Jonášem Kouklem

Po dlouhé době vyvezeme tance aj k bratrom. Pozvěte kamarády, příbuzné, rodiče, prarodiče, potomky, pra-potomky, sousedy, ...  Centrum Open Mind Start 19:00. Více info zde: www.opendmind.sk, www.pisensrdce.cz

>> Aramejský Otčenáš ve zpěvu, tanci a meditaci

5.10. 2014, Praha, s PhDr. Ludmilou Chrášťanskou

Věnujeme tuto neděli Ježíšovým slovům síly v aramejštině, jeho mateřské řeči. Budeme se modlit celým tělem: zpěvem, dechem, pohybem, a budeme se učit poznávat řeč svého srdce a podle toho i jednat. Jak nás Ježíš učí: léčení a mír nacházíme v hloubce svého srdce, zdroji lásky, ve Větší Realitě. Na závěr si zatančíme Aram.Otčenáš jako posvátný rituál. Více info zde: www.centrum-nesmen.cz.

>> XI. Mezinárodní taneční kemp

15.-22.8.2014, Nesměň u Ločenic

Týdenní setkání ve velké rodině – děti, rodiče, prarodiče, všichni v jednom kruhu. Bytí spolu v překrásném prostředí přírody Jižních Čech, bohatý „program“ kruhových tanců, workshopů, divadel, písní, společné tvorby, meditací, bytí v opravdovosti. Hlavním nástrojem nám budou kruhové tance s živou hudbou za zpěvu manter a posvátných písní inspirovaných dávnými tradicemi mnoha kultur naší planety. Slouží k oslavě života, modlitbě, léčení a především hlubokému spojení s lidmi, Zemí, Vesmírem a posvátnem… Také nás čeká pestrá nabídka tvořivých dílen a workshopů, společná práce, meditace, obřady, zikry, ženské a mužské kruhy, rodinný program, práce s hlasem, bubnování, improvizace, hudební relaxace, program pro děti, vícehlasé zpívání, masáže, sdílení v kruhu a všechno, co kdo přinese a nabídne. Kromě Českých lektorů a učitelů nás jako vždy obohatí i učitelé a tanečníci ze zahraničí – vše je překládáno do angličtiny.  Více info  zde: www.campdance.cz

 

>> Víkend s tanci a zpěvem

19.-20.7. 2014, Maršov u Uherského Brodu, s PhDr. Ludmilou Chrášťanskou

Setkání s Ludmilou Chrášťanskou a kruhovými tanci v krásné přírodě  na rozhraní Bílých Karpat. V případě zájmu i výuka Aramejského Otčenáše. Více info a přihlášky: li.skocovska@ddmub.cz, 737 722 088

>> Svátek Beltine - Zdravé muzicírování s potní chýší Temazcal

1. - 4. 5. 2014, Centrum Buchov 2, okr. Benešov, s Aditi Zuzkou Opelkovu, Hanou a Petrem Bronišovými, Wáclavem Svaškem a Aurorou Terezií

Projdeme očistnou potní chýší a rituálním ohněm na počest starobylého svátku lásky a plodnosti, při kterém spálíme staré a nepotřebné, požádáme o ochranu a vyslovíme záměr do další etapy našich životů. Vytvoříme prostor pro intuitivní hraní, kruhové tance míru i spontánní tance, zpěv i meditace. Vyzkoušíme a procvičíme přirozeně znějící a ladící nástroje: píšťaly koncovky, bubny, chřestidla, didžeridy, fujary, brumle, kantely, tibetské mísy a další etnické nástroje. Poodhalíme jejich původ, výrobu a důvod použití. Setkání je vhodné i pro rodiny s dětmi, v sobotu je pro děti připraven volitelný program pod vedením zkušených lektorek. Možnost účastnit se jednotlivých dnů. Více info a přihlášky: aditi@centrum.cz, 774 688 768, více zde: www.harmonity.nolimit.cz

>> Meditace o Genesi a Ježíšovy výroky "Já jsem" ve zpěvu a tanci

18.-21. 4. 2014 (Velikonoce) Nesměň, s Ludmilou Chrášťanskou a Glenem Burdenem

Kromě Aramejského Otčenáše a Blahoslavenství Neil Douglas-Klotz vytvořil i meditační taneční cyklus, který se zabývá sdílenými počátky světa a člověka podle tradic judaismu, křesťanství a islámu. I přes velké rozdíly všechna tři náboženství původně sdílela důraz na posvátné počátky a vizi živoucí karavany předků. Skrze způsoby kontemplace, které udržovali mystikové všech tří tradic, budeme hledat, jak se vrátit k životní energii, která potvrzuje stvoření jako neustále probíhající realitu a uvědomovat si, že každá chvíle v našem životě pro nás může být začátkem něčeho nového. Více info zde: www.centrum-nesmen.cz

 

>> Kruhové tance a zpěvy různých kultur II.

5.4. 2014, 16:00-18:00, Uherský Brod, s PhDr. Ludmilou Chrášťanskou

Naučíme se tance a slova, inspirované různými tradicemi, hinduistickou, aramejskou, sufijskou, maorskou, havajskou, indiánskou, židovskou, tradicí Bohyně Velké Matky... Jednoduché kroky i nápěvy, nabíjející energie, vhodné i pro netančící a málo zpívající,  pro ženy i muže, pro rodiny s dětmi - děti zdarma. V případě zájmu seznámení s Aramejským Otčenášem. Více info a přihlášky: li.skocovska@ddmub.cz, 737 722 088

>> Kruhové tance a zpěvy různých kultur

4.4. 2014, 17:30-19:30, Luhačovice, s PhDr. Ludmilou Chrášťanskou

Naučíme se tance a slova, inspirované různými tradicemi, hinduistickou, aramejskou, sufijskou, maorskou, havajskou, indiánskou, židovskou, tradicí Bohyně Velké Matky... Jednoduché kroky i nápěvy, nabíjející energie, vhodné i pro netančící a málo zpívající,  pro ženy i muže, pro rodiny s dětmi - děti zdarma. Více info a přihlášky: li.skocovska@ddmub.cz, 737 722 088

>> Setkání v tanci a hudbě v BOSKOVICÍCH

15. 3. 2014 od 9:00 do 12:30, TJ RYTMUS & SOKOL BOSKOVICE, "Tance Univerzálního Míru" s Jonášem Kouklem. Více info na www.pisensrdce.cz

>> Víkend s tanci pro dospělé a děti – příprava pro letní kemp

14. – 16. 3. 2014 Buchov pod Blaníkem, Dana Jirkalová, Petuka Arcimovičová, Honza Kuželka a Honza Kos, Dennis Lammas a Zuzka Préma

Kruhové tance + Hlasohrátky + Přírodní zdobení + Bubnování + Volný tanec - Zpětná vazba pro dospělé - výroba hudebního nástroje (chřestidla apod.) - výprava do přírody a propojení s přírodními živly (pro dospělé i děti) - intuitivní kresba - indiánský rituál světlého a tmavého šípu - cvičení tai-či s dětmi. Jsou zváni všichni, kdo mají zájem se  se podílet na dětském programu letního kempu, na vedení tanců s dětmi a  hudebním doprovodu tanců. Bližší podmínky najdete na www.tanectelohlas.com

>> Večer kruhových tanců v BRNĚ - tradiční večer s Jonášem Kouklem

12.3.2014 18:30 - 21:00, Centrum Majka, Hybešova 8

přihlášky www.indigenous.cz, leták zde: https://www.pisensrdce.cz/file/73/dup_vecer_brezen_2014.jpg

>> Tance na festivalu Miluj svůj život

1.3.2014 20.00-22.00 Praha 10, Gymnázium Omská, Omská 1300

>> Tance při úplňkové slavnosti

14.2.2014 zač. 19.00, tance od 20.30 hod, s Danou Jirkalovou. Praha, Centrum Plující oblaka, Praha 6,  u Nádraží Bubeneč (vedle Stromovky), vstupné 100Kč.  Přihlášky na divozena2013@gmail.com

>> Aramejský Otčenáš

9.12. 2013, Praha, s Ludmilou Chrášťanskou, Honzou Kuželkou a dalšími hudebníky

Ježíš mluvil aramejsky. Významy aramejských slov jsou daleko širší než v řečtině a dalších jazycích, do nichž pak byl Otčenáš přeložen. Protože dnes už lze těžko zjistit přesný význam Ježíšových modliteb, budeme tato slova za doprovodu kytary a bubnu zpívat i tancovat, abychom je nechali v sobě působit, uvědomili si osobní význam jeho slov individuelně pro každého z nás.  Zúčastnit se mohou i ti, kteří nikdy netancovali a domnívají se, že neumějí zpívat. Více info zde: www.centrum-nesmen.cz

>> V zahradě mého srdce

8. - 10. 11. 2013, Nesměň, s Ludmilou Chrášťanskou a Jonášem Kouklem

Budeme otevírat svá srdce zpěvy, tanci a tvořit to, čemu sufijové říkají "karavana milujících". Ludmila přinese mimo jiné téma "Ježíš a sufi" (na konci září absolvovala trénink na toto téma u Saadiho). Zatančíme si i tance z dalších tradic. Užijeme si i sufi zikry a kromě vážné práce i humor a radost a vzájemné sdílení.  Více info zde: www.centrum-nesmen.cz

>> Kruhové tance na ostrově - Oslava podzimní rovnodennosti s Divadlem Kampa

22.9. 2013, Praha, od 18:00, s Jonášem Kouklem

Přijďte si zase jednou zatančit pod širým nebem v parku na ostrově Kampa ve velkém kruhu, do kterého se mnohdy připojují i "náhodní kolemjdoucí".

Odkaz: https://www.divadlokampa.cz/program-akci/tickets/1417

>> Léčivý cyklus Blahoslavenství

22.9. 2013, Praha, s Ludmilou Chrášťanskou

Ježíš mluvil aramejsky. Významy aramejských slov jsou daleko širší než v řečtině a dalších jazycích, do nichž pak byla jeho slova přeložena. Protože dnes už lze těžko zjistit přesný význam Ježíšových modliteb, budeme tato slova v aramejštině za doprovodu kytary zpívat i tancovat, abychom je nechali v sobě působit, uvědomili si osobní význam jeho slov individuálně pro každého z nás. Více info zde: www.centrum-nesmen.cz

>> Večer tanců univerzálního míru

5.9. 2013 od 19:00 do 21:00, Brno, s Jonášem Kouklem

Již tradičně budeme tančit v kruhu pro posílení míru, oslavě života, léčení a uvědomění si celistvosti lidstva. Za společného zpěvu, v jednoduchých pohybech, ve spojení s mnoha rozličnými kulturami a duchovními smery - zpíváme pro Zemi, Vesmír, soucit, porozumění, jednotu. Všichni jsou zváni do společného kruhu. 

Leták: https://www.pisensrdce.cz/file/66/dup_vecer_5.9..jpg

Více info zde: https://www.indigenous.cz/vecer-posvatnych-tancu-univerzalniho-miru

>> X. Mezinárodní taneční kemp

9.-16.8.2013, Nesměň u Ločenic

V krásné přírodě jižních Čech se sejdeme společně tančit, hrát a zpívat pro pokoj a mír ve světě i v nás samotných. Ve velké rodině prožijeme týden v kruhových tancích za zpěvu manter a posvátných písní, inspirovaných dávnými tradicemi mnoha kultur naší planety a sloužících k oslavě života, modlitbě, léčení a především hlubokému spojení s lidmi, Zemí, Vesmírem a posvátnem… Více info zde: www.campdance.cz

14.8.2013, Římov, 18:00

Koncert sborové duchovní hudby, pořádaný v rámci X. Mezinárodního tanečního kempu.

Více informací zde: Pozvanka-koncert-Rimov.pdf

>> "Dotek Jednoty" - celodenní kruhové tance v Brně

23. 6. 09:00 – 17:00, Brno, Centrum Majka, Hybešova 8 (kousek od Hl. nádraží), s Jonášem Kouklem

Setkání v kruhu, zaměřené na společné souznění a připomenutí si, že vše je propojeno se vším a každý náš krok, každá myšlenka, může ovlivnit více než se na první pohled zdá. Pomohou nám kruhové tance, zpěv, osvobození v hudebním vyjadřování se, meditace a sufi práce pro spojení s “božskými” kvalitami v nás. Hudební nástroje vítány, není potřeba předem nic umět. Ani potom :-) Více info:  www.indigenous.cz

>> Tance s Jonášem na OSLAVĚ SLUNOVRATU DIVADLA KAMPA

21.6., Praha, s Jonášem Kouklem

Oslava pod širým nebem na Vyšehradě, odstartujeme hodinkou rituálních kruhových tanců a následně zahrají Yellow Sisters, Maok, Úžas v rytmu, divadlo ... Večerem provází Jaroslav Dušek. Více info: https://www.divadlokampa.cz/divadlo/tickets/1295

>> Prodloužený víkend Tanců dávných tradic na Mlýně

6. - 9.6., Tuněchodský Mlýn, s Reneé Grünning  a Jonášem Kouklem

Přijďte s námi prožít víkend v kruhových tancích za zpěvu manter a posvátných písní, inspirovaných dávnými tradicemi všech kultur naší planety. Protančeme se k hlubokému spojení se Zemí, Vesmírem, s vlastním nitrem… Take prozkoumáme a rozezníme spoustu etnických nástrojů z celého světa, budeme se věnovat zpěvu, sdílení, hudebním meditacím a sufi cvičením. Více info:  www.pisensrdce.cz

>> Já jsem

26.5. 2013, Praha, s Ludmilou Chrášťanskou

Ludmila bude předávat učení Neil Douglas-Klotze, autora knihy Aramejský Otčenáš a Skrytá evangelia, jazykovědce, mystika a hudebníka. Budeme meditovat, učit se vyslovovat, zpívat a tancovat jednoduchými symbolickými pohyby Ježíšova slova v aramejštině z posledního roku, kdy učil své žáky, aby nebyli závislí na něm, ale aby našli vlastní vnitřní vedení a důvěru. Tak i my  budeme hledat vlastní vnitřní vedení, zvyšovat svou energii a hledat léčivý potenciál. Na kytaru a buben doprovází Honza Kuželka.  Více info zde: www.centrum-nesmen.cz

>> Hubebně-taneční víkend Tří Generací

10. - 12.5., Buchov, nedaleko u Vlašimi, s Danou, Petukou a Davídem

Na krásném místě v Buchově nedaleko Blaníku, odkud rytíři opatrují Českou zemi si společně zatančíme Tance univerzálního míru a zahrajeme na přirozeně znějící nástroje - všechny tři generace.  Více info:  www.zpevticha.cz

>> Kruhové tance na veletrhu Esoterika

19. - 21.4., Průmyslový palác, Výstaviště Praha - Holešovice, s Jonášem Kouklem

Přijďte si zatančit v opravdu velkém kruhu (kruzích) v rámci veletrhů Esoterika, Biostyl, Ecoworld a Evolution. Pravděpdobně každý festivalový den proběhne během odpoledne hodinový “vstup” kruhových Tanců Univerzálního Míru. Více info:  www.festivalevolution.cz

>> Aramejská Blahoslavenství

4. - 7. 4. 2013, Nesměň, s Ludmilou Chrášťanskou

Léčivý cyklus Blahoslavenství v aramejštině je hlubokou cestou do vlastního nitra. Z něj pozveme naše skryté či zanedbané části ke společnému stolu a oslavíme soucitným a láskyplným přístupem jejich integraci do nového Já jsem. Více info zde: www.centrum-nesmen.cz

>> Večer tanců univerzálního míru v Brně

2.4. 19:00 – 21:00, Centrum Majka, Hybešova 8, Brno (kousek od Hl. nádraží), s Jonášem Kouklem

Další příležitost, zatančit si a propojit se v kruhových Tancích Univerzálního Míru uprostřed Brna. Den po Velikonocích to budou samozřejmě křesťanské tance,  ponoříme se ale také do Buddhismu, Súfizmu, domorodé kultury Maorů, Judaismu a dalších. Všichni jsou vítáni. Více info:  www.pisensrdce.cz

>> Tance univerzálního míru u Blaníku - Já jsem Tvé druhé já

22.-24.3.2013, s Petu, Aditi a Petrou

Setkání v kruhu s tanci dávných tradic, ve společném zpěvu písní, hudební improvizaci na různé etnické nástroje a v meditaci. Tématem víkendu bude Já jsem tvé druhé já - poznání sebe v očích druhého. Velmi jemnou cestou se tak dotkneme duchovní esence uvnitř nás i v druhých k zahájení léčebného procesu. Čeká nás též rituál k uctění 8 světových duchovních tradic. Leták k semináři: Víkend_Tance_Buchov.pdf (295,2 kB) Více info: www.zpevticha.cz

>> Umění rozpomenout se - 14. evropské zimní soustředění

23.2.-2.3.2013, Khanak Samark Německo

Toto setkání je pro všechny, kteří milují tance univerzálního míru a kteří je chtějí prohloubit a zažít v mezinárodní komunitě. Je i pro ty, kteří jsou na cestě stát se učiteli tanců. Náplní setkání budou tance, zikry, Sesshin (den ticha, kdy budeme meditovat a tančit), vyprávění příběhů, Dharma Talk, Sufi praxe a samozřejmě radost, protože „radost je přirozeným stavem srdce“. Leták k semináři: The Art of Remembrance.pdf (152,4 kB) Více info: https://www.peaceinmotion.eu

>> Tance dávných tradic na festivalu Songfest

S Ludmilou Chrášťanskou, vstup zdarma:

24.1., 17:00, Praha, Palác Akropolis

1.2., 17:00, České Budějovice, Dům kultury Metropol

2.2., 16:00, Městské divadlo Český Krumlov

Více na www.songfest.cz

>> Večer posvátných kruhových Tanců Univerzálního Míru

17.12. 2012, Brno, s Jonášem Kouklem

Budeme tančit jednoduché tance, které se tančí po celém světě ... K posílení míru, oslavě života, modlitbě, léčení a uvědomění si celistvosti lidstva. V těchto tancích tanečníci zpívají posvátné písně, mantry a modlitby čerpající inspiraci v mnoha rozličných kulturách i náboženstvích - zpíváme pro Zemi, Vesmír, soucit, porozumění, jednotu. Více info zde: www.pisen-srdce.cz

>> Tance univerzálního míru, Zpěv Aramejského Otčenáše

13.12. 2012, Příbram, s Petukou Arcimovičovou

Kruhové tance, které nám umožní vnímat sebe jako bytosti z venku jinak vypadající, uvnitř krásnou hudbou rezonující, v hloubi Jednotu cítící, srdce v kruhu se točící. Více info zde: www.zpevticha.cz

>> Aramejský Otčenáš

10.12. 2012, Praha, s Ludmilou Chrášťanskou, Honzou Kuželkou a dalšími hudebníky

Ježíš mluvil aramejsky. Významy aramejských slov jsou daleko širší než v řečtině a dalších jazycích, do nichž pak byl Otčenáš přeložen. Protože dnes už lze těžko zjistit přesný význam Ježíšových modliteb, budeme tato slova za doprovodu kytary a bubnu zpívat i tancovat, abychom je nechali v sobě působit, uvědomili si osobní význam jeho slov individuelně pro každého z nás.  Zúčastnit se mohou i ti, kteří nikdy netancovali a domnívají se, že neumějí zpívat. Více info zde: www.centrum-nesmen.cz

>> Trénink v tancích univerzálního míru

22. - 25. 11. 2012, Nesměň, s L. Chrášťanskou a Timothy Dobsonem z USA

Trénink je určen pro lidi, jejichž srdce bylo dotčeno tanci a kteří mají zájem vydat se na cestu sebepoznávání a tanců intenzivněji. I pro ty, kteří si tance chtějí užívat pro sebe nebo kteří se chtějí naučit je vést. Timothy je zkušený učitel, který sám vytvořil mnoho oblíbených tanců (Bare hú, Halelu, Šalom, Spread over us wings of Thy peace apod.), Ludmila je první českou učitelkou a mentorkou těchto tanců. Tento modul je zaměřen na: Sufismus, islám a delší taneční cykly. Více info zde: www.centrum-nesmen.cz

>> Propojeni se vším - tance univerzálního míru

12. - 14. 10. 2012, Tuněchodský mlýn, s Renée Grünning a Jonášem Kouklem

Přijďte s námi prožít víkend v kruhových tancích za zpěvu manter a posvátných písní inspirovaných dávnými tradicemi všech kultur naší planety, sloužící k oslavě života, modlitbě, léčení a především hlubokému spojení s lidmi, Zemí… Jak již z názvu vyplývá, čeká nás propojování v tancích. Spojení Nebe se Zemí, spojení otce a matky, úcta mezi muži a ženami, spojení a provázanost celého stvoření. Více info zde: www.pisensrdce.cz

>> Taneční hudební víkend

5. - 7. 10. 2012, Sedlčany, s Danou, Petukou, Milanem a Davídem

Tance dávných tradic,  hra na přirozeně znějící nástroje: píšťalky koncovky, šamanské bubny, chřestidla, didgeridoo, kytaru, tibetské misky a zvonky, naše hlasy zazpívají a zahalekají a naše těla zatančí. Krásná příroda okolí nám bude průvodkyní. Více info zde: www.zpevticha.cz

13. EVROPSKÉ ZIMNÍ SOUSTŘEDĚNÍ

Léčivá síla Tanců
Hoj naše těla, srdce a duše
Wali, Ariënne a přátelé

 

18. - 25. 2. 2012
Skalka u Doks

Tance a Chůze, Vyprávění, Sešín, Supervize, Hudební lekce, Sufi meditace & Dharma promluvy v angličtině s českým překladem

Soustředění a trénink

Součástí soustředění jsou i supervize vedení tanců a zpětná vazba, a tím může sloužit jako trénink pro ty, kteří jsou v procesu stát se učiteli tanců. Budeme pracovat s Tanci univerzálního míru, zikry, sešínem (jeden den v tichu, pouze meditace a tanec), vyprávění, dharma promluvami, rannímu sufi meditacemi, a samozřejmě radostí, protože “Radost je přirozený stav srdce”.

Hojení našich těl, srdcí a duší

Nayaz, léčivá modlitba Hazrat Inayat Khana, nás zavede do hloubek učení o léčení. Tyto hloubky a další vhledy vložíme do tanců, a tím z nich učiníme nástroje našeho sjednocení a propojení, a léčení naší vnitřní bytosti. Budeme čerpat z bohaté linie našich starších a předchůdců v Tancích a Spiritualitě.

Finanční a praktické informace

Cena za Soustředění pro české a slovenské účastníky je 250 EUR (zahrnuje kurzovné, stravu a ubytování ve spol.místnosti). Máme několik snížených vstupenek za EUR 200 (all in, ubyt.ve spol.místn.) Kapacita workshopu je 25 účastníků, kteří budou registrováni v chronologickém pořadí po zaplacení zálohy nebo celé částky. Nevratná záloha je 50 EUR. Platbu poukažte na účet o.s. Tančíme.cz č.: 221756880/0300 s označením Deposit Retreat 2011.

Účast potvrďte emailem na adresu samark@peaceinmotion.eu + kopie Dana Jirkalová dana.jirkalova@seznam.cz

Lektoři Soustředění

Ariënne & Wali van der Zwan vedou workshopy v Evropě a jinde už více než 20 let. Oba jsou staršími učiteli-trenéry v rámci celosvětové organizace mentorů učitelů tanců (senior teachers in the Mentor Teachers Guild – MTG) a v rámci Sufi Ruhaniat (SRI). Nabízejí trénink a mají studenty v mnoha zemích evropy a celého světa.

Jejich styl vedení kombinuje sílu s krásou, hloubku s lehkostí, radost s energií, jasnost a zaměření s lehkostí. Jejich společné lektorování v páru umožňuje vzájemné protkávání ženských a mužských energií.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

TANEČNÍ NEDĚLE S LUDMILOU

 

https://93dd815bde.cbaul-cdnwnd.com/84ab8a71bed88c9f16957eb781f09ee7/200000319-c5577c651a/Ludmila clasic.JPG

1. 4. 2012

Praha, DDM Slezská 21

Láska, síla, respekt, radost, oddanost, přítomnost, soucítění - to jsou esence, které můžeme prožít v tancích dávných tradic. Když tančíme naplno např. Táru nebo Krišnu, nejsme to my, kdo předstírá, že je jimi, ale Tára a Krišna mají možnost vyjádřit se skrze naše těla, náš hlas a náš dech a nás může takový zážitek změnit… S kytarou, djembe a možná dalšími nástroji budeme zpívat dávné mantry a posvátná slova z různých tradic a pohybovat se kroky harmonie, krásy a lásky. Uvítáme i ty, kteří nikdy netancovali a nezpívali, všechno se naučíte na místě. Více info zde

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

https://93dd815bde.cbaul-cdnwnd.com/84ab8a71bed88c9f16957eb781f09ee7/200000007-e54a0e5c71/tanecni-trenink.jpgTRÉNINK V TANCÍCH UNIVERZÁLNÍHO MÍRU

 

6. - 9. 4. 2012

Nesměň u Českých Budějovic

S Rahmanou Dziubany ze SRN a s Ludmilou Chrášťanskou

 

 

Trénink v tancích, jehož smyslem je proniknout hluboko do moudrých světových tradic, naučit se vnímat ducha těchto tanců, a event. se naučit je předávat dál. Tance mohou být zdrojem našeho uzdravení a osobního rozvoje, mohou se stát naší duchovní cestou. Můžete se zúčastnit i jen jednotlivých modulů.

Rahmana Dziubany

Rahmana Dziubany pochází z Německa. Je seniormentorkou tanců univerzálního míru a šejkou sufijského řádu Ruhaniat. Byla první učitelkou, která tance přivezla v roce 1989 do tehdejšího Československa. Je též známá pro svojí práci na poli terapeutickém - při léčení pacientů s lehkými pohybovými disfunkcemi úspěšně propojuje mystiku s tvořivostí. Její práci se dostává velkého uznání a podpory od léčebných zařízení. Rahmana je strhující vypravěčkou, učí s vtipem, hrami i meditací, prací s tělem a dramatizací.

Ludmila Chrášťanská

Má výcvik v holotropním dýchání u prof. Grofa. 17 let vede centrum osobního rozvoje v Nesměni, jako jediná v Čechách je učitelkou a mentorkou tanců univerzálního míru, které studovala v Německu a Švýcarsku. Učila se od šamanů v Brazílii a v Peru, má indiánského učitele, dovolené tráví na vipassana nebo sufi retreatech, baví ji spojování různých duchovních cest.

Úplné informace zde

 

Tanec a zpěv - aramejské kořeny

26. 5. 2012 od 18:00

Festival Ezotera, Lomnického 1, Praha 4

 

Ježíš mluvil aramejsky. Tato květnatá a mnohovrstevná řeč byla přeložena do "logické" řečtiny a odtud do latiny a češtiny.

Tím se ztratily mnohé z možných významů Ježíšových vět.

Neil Douglas Klotz po mnoho let studoval jazyky Blízkého východu a zejména aramejštinu. Časem mu přicházely ke slovům melodie, a postupně vznikaly tance, které vyjadřují obsah zpívaných slov. - Musí se zažít.

Povede Dana Jirkalová - www.tanectelohlas.com.

 

Tance Univerzálního Míru - putování celistvostí
25.    27.5. 2012, Tuněchodský Mlýn

Engli v   English version on website www.pisensrdce.cz

 

Renée    Renée Grünning, Jonáš Koukl a speciální host Michael Ali Stoeckel z Německa

 

Začáte   Začátek v pátek 25.5. v 18:00, konec 27.5. ve 14:00.

 

Přijďt   Přijďte s námi prožít víkend v kruhových tancích za zpěvu manter a posvátných písní inspirovaných dávnými tradicemi všech kultur naší planety, sloužící k oslavě  oslavě života, modlitbě, léčení a především hlubokému spojení s lidmi, Zemí… Čeká nás společná taneční cesta kolem světa přes křesťanství, židovskou víru, i  víru islám, hinduismus a budhismus až po tance inspirované domorodými kulturami Tichomoří a severoamerických indiánů, stejně tak tance v naší rodné řeči. K  řeči. Kromě tanců se budeme také zabývat zkoumáním neobvyklých hudebních nástrojů z celého světa, společnému improvizovanému hraní na ně, zpěvu, sdílení  sdílení, hudebním meditacím a relaxacím. Vytvořme společně příjemné prostředí a dovolme si svobodně projevovat a zároveň pociťovat sílu a poselství kultur.  kultur.

 

Cena    Cena 1600,- Kč za celý víkend, včetně vegetariánského jídla a hromadného ubytování ve společenské místnosti (matrace jsou k dispozici) nebo ve stanu. stavnu  Za vyšší cenu jsou k dispozici další pokoje. Pro informace o ubytování kontaktujte Renée - water@molen.cz.

o

Po při   Po přihlášení prosím pošlete zálohu 600,- Kč na účet 194918468/0300.

 

Spoje   Spojení: Tuněchody 21, Kladruby, blízko Stříbra (Západní Čechy)

-      a   - autem od Prahy přes Plzeň po E50, podrobnější popis pošleme přihlášeným

-           - autobusy Plzeň, Stříbro, do zastávky „Kladruby,Tuněchody“, případně Vás můžeme někde blízko vyzvednout.

 

 Přihl   Přihlášky a více informací:     jonash.23@centrum.cz, +420 725 972 126

                                                        www.pisensrdce.cz

                    www.molen.cz/tanecnivikend.html

SUFI VÍKEND

1. - 3. 6. 2012

Praha 2, Slezská 21

S Muršidou Barakou, která je evropským zástupcem Saula Barodofského pro Léčebný řád dervišů a Šejkem Jelaluddinem.

Budeme zvyšovat svůj magnetismus, podporovat svou životní sílu skrze léčivou energii, ladit se na práci Léčebného řádu dervišů. Čekají nás zikry, léčivý rituál, posvátné chůze a tance univerzálního míru.

Časový harmonogram:

pá: 19-21 hod.
so: 10-13 a 15-19 hod.                                                           
ne: 9-12:30 hod.

Cena za celý víkend je 1400,- Kč, ale ie možné zúčastnit se pouze části víkendu za poměrnou částku.

Více informací a přihlášky zde

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

TANEC MÍRU

S       Speciální akce na festivalu Miluj svůj život

 

7.7.2012 od 12.00 hod.

Areál SOU elektrotechnické, Vejprnická 56, Plzeň - Skvrňany, Tělocvična 1

Vede Ludmila Chrášťanská, vedoucí a lektorka tanců, zakladatelka sítě DUP v České republice a Martina Hourová, vedoucí tanců. Hrát bude Honza Kuželka, dlouholetý spolutvůrce atmosféry setkání. Těší se i další vedoucí, tanečníci a muzikanti z taneční rodiny.

Přijďte se zapojit do kruhu, který přispěje k mírové změně společnosti 2012. Záleží na vnitřním naladěním každého, jak změna proběhne.

Pokus o rekord v počtu tančících Dances of Universal Peace - kruhových mantrických tanců. Přijďte, i pokud si myslíte, že neumíte zpívat a pokud jste nikdy netančili, vše se naučíte na místě. Důležité je otevřené srdce a chuť spoluvytvářet větší dílo v radosti.

Zúčastnit se mohou návštěvníci festivalu nebo zájemci pouze o tuto akci zdarma.

Čím více lidí se zapojí, tím silnější energii vytvoříme.

Pokud se chcete zúčastnit pouze této akce zdarma, prosíme, hlaste se na email nebo SMS. Do předmětu uveďte Tanec míru. Email: festiv@ezotera.cz, SMS na číslo: 608377573. Další informace najdete na: www.ezotera.cz, www.centrum-nesmen.cz, www.volny.cz/houry.

 

 KEMP 3 GENERACÍ (3G)

https://93dd815bde.cbaul-cdnwnd.com/84ab8a71bed88c9f16957eb781f09ee7/200000333-7f1d97f9c0/vsichni-sedlo.png
9. - 15. 7. 2012

 

Bělá u Jevíčka (Svitavy)

 

S Danou, Petukou, Davídem a Milanem

 

 

Přijďte s námi oslavit život kruhovými, ale i jinými tanci, hlasem, hraním na přirozeně znějící nástroje (píšťaly koncovky, šamanské bubny, džembe, didgeridoo, tibetské mísy..), prožitím ducha a těla i rozjímáním v Tichu..Přijet může každý - např. rodina, děti s prarodičem, muž a dítě kamaráda, partneři, můžes přijet sama/sám.. Všichni jste vítáni pro společné prožitky a bytí spolu – v tanci a zpěvu, ve hrách i pobytu v přírodě, v setkání a vzájemném bytí jinak, než jak běžně žijeme..Více info zde

>> Českoneměcký taneční kemp

23.-26. 6. 2016 Heeselicht, s Ludmilou Chrášťanskou a Marií el Safti Jütte

Zpívání a tance 30 km od Děčína v krásném prostředí, hraje Honza Kuželka a Murad Benz.  Přihlášky: info@centrum-nesmen.cz

Více informací zde: Tanzcamp2016cz.pdf (2540197)